Xeoucfphdn8qhkksfc3p

Mats Deleryd blir ny VD för SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2016 07:00 CEST

Den 1 oktober tillträder Mats Deleryd som ny VD för SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Mats har över 20 års erfarenhet av kvalitetsutveckling- och hållbarhetsarbete och kommer närmast från AB Volvo.

Tbmuuuotmmthtt5adv7h

Ceremoni för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015 på Volvo Car Torslanda i närvaro av H M Konungen

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2016 07:00 CET

I närvaro av H M Konungen mottog Volvo Car Torslanda igår Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015. Ceremonin ägde rum på Torslandafabriken och många var de medarbetare som deltog på plats. Det är 24:e året i rad som Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ delar ut utmärkelsen till föredömliga organisationer som långsiktigt och systematiskt utvecklat sitt kvalitets- och förbättringsarbete.

Hdz4f3enkevqfxoancy6

Tre skolor tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2016 06:00 CET

Under Rikskonferensen Bättre Skola offentliggjordes igår namnen på de tre skolor som tilldelats Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015. Det är Framtidskompassen i Vellinge, Heldagsskolan Rullen i Solna och Vittra Vallentuna. Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ delade även ut två Erkännanden för framgångsrik verksamhetsutveckling; till Ljud & Bildskolan i Göteborg och Torpskolan i Lerum.

I2hycfzyly80csrrrfng

Tre organisationer med tydligt fokus på kund- och samhällsnytta tilldelas Quality Innovation of the Year 2015

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2015 07:00 CET

Förmedling av arbete, framtidens patientmat och medarbetarengagemang representerar de tre svenska innovationer som tilldelas Quality Innovation of the Year 2015. Vinnarna av årets innovationspris i Sverige är Halmstads Fastighets AB, Landstinget Västmanland och Volvo Car Customer Service.

I1z0u74pd7lbdj9pr862

Volvo Car Torslanda tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2015 07:00 CET

Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015 tilldelas Volvo Car Torslanda. Det är 24:e året i rad som Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ delar ut utmärkelsen till föredömliga organisationer som långsiktigt och systematiskt utvecklat sitt kvalitetsarbete. I år delar SIQ ut även två Erkännanden för framgångsrik verksamhetsutveckling; till Condorens Förskolor i Nacka och till Universeum i Göteborg.

R1ja4t9ydxdmqga5xxdf

Åtta skolor nominerade till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2015 07:00 CET

Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ nominerar åtta skolor till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015. Sedan 10 år tillbaka driver SIQ denna kvalitetsutmärkelse på uppdrag av regeringen med syfte att lyfta fram organisationer inom skolvärlden som arbetat föredömligt med sitt kvalitetsarbete. Den 26 januari 2016 offentliggörs vem som blir mottagare av utmärkelsen för året 2015.

I1z0u74pd7lbdj9pr862

Pressinbjudan: Ceremoni - Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015 på Volvo Car Torslanda den 23 mars

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2016 11:00 CET

Pressinbjudan: Ceremoni - Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015 tilldelas Volvo Car Torslanda den 23 mars ​I närvaro av H. M. Konungen Carl XVI Gustaf delas Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015 ut till Volvo Car Torslanda onsdagen den 23 mars. Media som vill närvara är välkomna till Torslandafabrikens TK-reception kl 10.30.

Wrlu5cawa0r6tlxbzhfn

Två svenska organisationer tilldelas internationellt innovationspris

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2016 06:00 CET

Landstinget Västmanland och Volvo Car Customer Service är de två svenska organisationer som gått vidare och mottagit Quality Innovation of the Year 2015 även i den internationella klassen av utmärkelsen. Ceremonin ägde rum under högtidliga former i Tallin den 27 januari med representater från samtliga tio medverkande länder.

Sobirt1mwf7o4t0zqfbb

Jan Sundling blir ny ordförande i Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2015 07:00 CEST

Den 23 november 2015 tillträder Jan Sundling som ny ordförande i Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ i samband med att institutet firar 25 år. Jan Sundling efterträder Sven-Christer Nilsson som varit ordförande sedan år 2000.

Media no image

SIQ inleder unikt samarbete kring forskning inom kvalitetsutveckling

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2015 13:00 CEST

SIQ och forskningsnätverket SQMA (Swedish Quality Management Academy) inleder ett forskningsprojekt tillsammans med representanter för offentlig och privat sektor med syfte att mäta och utveckla kvalitetskulturen på organisationsnivå. De sju organisationerna som kommer att medverka i detta branschöverskridande samarbete är: AB Volvo, Jönköping Energi, Region Jönköpings län, Stora Enso, Systembolaget, Telia Sonera och Volvo Cars.

– Som nationellt institut har SIQ uppdraget att agera brygga mellan vetenskap och tillämpning inom kvalitetsutveckling i Sverige. Tack vare detta samarbete mellan flera olika parter, ser vi projektet som en unik möjlighet att kartlägga hur organisationer via sitt kvalitetsarbete blir framgångsrika, säger Jerry Karlsson, vd för SIQ.

Som grund för detta samarbete ligger en nationell studie som SQMA (Swedish Quality Management Academy) genomförde 2012 då de största framtida kvalitetsutmaningarna identifierades på 10 års sikt. Det forskningsprojektet som nu påbörjas ska skapa nya kunskaper och insikter kring vad kvalitetskultur är, vad den består av, hur den kan mätas men också hur den kan utvecklas. I arbetet ingår utveckling av teknik för mätningar, produktifiering av metodiken men även erfarenhetsutbyte gällande best practice mellan de organisationer som deltar i projektet.

– Projektet innebär bl.a. en kartläggning av rådande synsätt och praktik i kombination med vad forskningen säger inom området. Tillsammans kan detta få stor betydelse för hur kvalitetskulturen mäts och utvecklas, förklarar Ida Gremyr biträdande professor vid avdelningen för industriell kvalitetsutveckling på Chalmers och representant för styrgruppen i SQMA.

Projektet som påbörjas under andra kvartalet 2015, kommer att ge slutgiltigt resultat under augusti 2016.

För mer information kring projektet kontakta:

Åsa Rönnbäck, SIQ – asa.ronnback@siq.se - Tel 031-7231708
Ida Gremyr, Chalmers Tekniska Universitet - ida.gremyr@chalmers.se - Tel 031 7728182

Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ har uppdrag att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling. SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de svenska industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.

Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ inleder ett forskningsprojekt som knyter samman akademi och företrädare för offentlig och privat sektor med syfte att mäta och utveckla kvalitetskulturen på organisationsnivå.

Läs vidare »

Bilder & Videor 11 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • anna.degeer@siq.se
  • 0708437848

Om SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

SIQ vill bidra till att öka konkurrenskraft och lönsamhet hos Sveriges företag och organisationer genom att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, har uppdrag att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling. SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de svenska industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.

Adress

  • SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling
  • Drakegatan 6, 10 tr
  • 412 50 Göteborg
  • Vår hemsida