Hdz4f3enkevqfxoancy6

Tre skolor tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015

Pressmeddelanden   •   2016-01-27 06:00 CET

Under Rikskonferensen Bättre Skola offentliggjordes igår namnen på de tre skolor som tilldelats Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015. Det är Framtidskompassen i Vellinge, Heldagsskolan Rullen i Solna och Vittra Vallentuna. Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ delade även ut två Erkännanden för framgångsrik verksamhetsutveckling; till Ljud & Bildskolan i Göteborg och Torpskolan i Lerum.

I2hycfzyly80csrrrfng

Tre organisationer med tydligt fokus på kund- och samhällsnytta tilldelas Quality Innovation of the Year 2015

Pressmeddelanden   •   2015-12-10 07:00 CET

Förmedling av arbete, framtidens patientmat och medarbetarengagemang representerar de tre svenska innovationer som tilldelas Quality Innovation of the Year 2015. Vinnarna av årets innovationspris i Sverige är Halmstads Fastighets AB, Landstinget Västmanland och Volvo Car Customer Service.

I1z0u74pd7lbdj9pr862

Volvo Car Torslanda tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015

Pressmeddelanden   •   2015-12-07 07:00 CET

Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015 tilldelas Volvo Car Torslanda. Det är 24:e året i rad som Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ delar ut utmärkelsen till föredömliga organisationer som långsiktigt och systematiskt utvecklat sitt kvalitetsarbete. I år delar SIQ ut även två Erkännanden för framgångsrik verksamhetsutveckling; till Condorens Förskolor i Nacka och till Universeum i Göteborg.

R1ja4t9ydxdmqga5xxdf

Åtta skolor nominerade till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 07:00 CET

Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ nominerar åtta skolor till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015. Sedan 10 år tillbaka driver SIQ denna kvalitetsutmärkelse på uppdrag av regeringen med syfte att lyfta fram organisationer inom skolvärlden som arbetat föredömligt med sitt kvalitetsarbete. Den 26 januari 2016 offentliggörs vem som blir mottagare av utmärkelsen för året 2015.

Sobirt1mwf7o4t0zqfbb

Jan Sundling blir ny ordförande i Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ

Pressmeddelanden   •   2015-10-15 07:00 CEST

Den 23 november 2015 tillträder Jan Sundling som ny ordförande i Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ i samband med att institutet firar 25 år. Jan Sundling efterträder Sven-Christer Nilsson som varit ordförande sedan år 2000.

Wrlu5cawa0r6tlxbzhfn

Två svenska organisationer tilldelas internationellt innovationspris

Pressmeddelanden   •   2016-02-01 06:00 CET

Landstinget Västmanland och Volvo Car Customer Service är de två svenska organisationer som gått vidare och mottagit Quality Innovation of the Year 2015 även i den internationella klassen av utmärkelsen. Ceremonin ägde rum under högtidliga former i Tallin den 27 januari med representater från samtliga tio medverkande länder.

Media-no-image

SIQ inleder unikt samarbete kring forskning inom kvalitetsutveckling

Pressmeddelanden   •   2015-04-01 13:00 CEST

SIQ och forskningsnätverket SQMA (Swedish Quality Management Academy) inleder ett forskningsprojekt tillsammans med representanter för offentlig och privat sektor med syfte att mäta och utveckla kvalitetskulturen på organisationsnivå. De sju organisationerna som kommer att medverka i detta branschöverskridande samarbete är: AB Volvo, Jönköping Energi, Region Jönköpings län, Stora Enso, Systembolaget, Telia Sonera och Volvo Cars.

– Som nationellt institut har SIQ uppdraget att agera brygga mellan vetenskap och tillämpning inom kvalitetsutveckling i Sverige. Tack vare detta samarbete mellan flera olika parter, ser vi projektet som en unik möjlighet att kartlägga hur organisationer via sitt kvalitetsarbete blir framgångsrika, säger Jerry Karlsson, vd för SIQ.

Som grund för detta samarbete ligger en nationell studie som SQMA (Swedish Quality Management Academy) genomförde 2012 då de största framtida kvalitetsutmaningarna identifierades på 10 års sikt. Det forskningsprojektet som nu påbörjas ska skapa nya kunskaper och insikter kring vad kvalitetskultur är, vad den består av, hur den kan mätas men också hur den kan utvecklas. I arbetet ingår utveckling av teknik för mätningar, produktifiering av metodiken men även erfarenhetsutbyte gällande best practice mellan de organisationer som deltar i projektet.

– Projektet innebär bl.a. en kartläggning av rådande synsätt och praktik i kombination med vad forskningen säger inom området. Tillsammans kan detta få stor betydelse för hur kvalitetskulturen mäts och utvecklas, förklarar Ida Gremyr biträdande professor vid avdelningen för industriell kvalitetsutveckling på Chalmers och representant för styrgruppen i SQMA.

Projektet som påbörjas under andra kvartalet 2015, kommer att ge slutgiltigt resultat under augusti 2016.

För mer information kring projektet kontakta:

Åsa Rönnbäck, SIQ – asa.ronnback@siq.se - Tel 031-7231708
Ida Gremyr, Chalmers Tekniska Universitet - ida.gremyr@chalmers.se - Tel 031 7728182

Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ har uppdrag att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling. SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de svenska industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.

Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ inleder ett forskningsprojekt som knyter samman akademi och företrädare för offentlig och privat sektor med syfte att mäta och utveckla kvalitetskulturen på organisationsnivå.

Läs vidare »
Bqvqurjsppc3vlgzo5mo

SIQ överlämnar idag Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014 till MTR Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-02-12 17:45 CET

Under högtidliga former överlämnades Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014 till MTR Stockholm tidigare idag. Det är sedan 1992 som SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling delar ut denna utmärkelse till organisationer som kunnat påvisa synliga resultat av framgångsrikt systematiska kvalitetsarbete.

Y13fjrstgafbe81wysof

Condorens förskolor i Nacka och Lucksta Förskolor i Matfors tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2014

Pressmeddelanden   •   2015-01-20 15:00 CET

Under högtidliga former tilldelades Condorens Förskolor i Nacka och Lucksta förskolor i Matfors ”Kvalitetutmärkelsen Bättre Skola 2014”. Ceremonin ägde rum i närvaro av Statssekreterare Helene Öberg, under Rikskonferensen Bättre Skola i Sundsvall. Även ett Erkännandemottagare för Framgångsrik Verksamhetsutveckling delades ut till Nyköpings strand Utbildningscentrum i Nyköping.

Wprtjovkaucaiiax3ebz

Södra Älvsborgs Sjukhus och Volvo Trucks svenska mottagare av internationellt kvalitetspris

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 10:01 CET

För åttonde året i rad delas det internationella kvalitetspriset 
”Quality Innovation of the Year” ut till föredömliga organisationer inom kvalitetsutveckling. Bland vinnarna av 2014 års pris finns svenska Södra Älvsborgs sjukhus och Volvo Trucks.

Bilder & Videor 10 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • jerrcby.kafjrluhssvhpvnevgon@siqum.se
  • 031-7231706

Om SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

SIQ vill bidra till att öka konkurrenskraft och lönsamhet hos Sveriges företag och organisationer genom att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, har uppdrag att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling. SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de svenska industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.

Adress

  • SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling
  • Drakegatan 6, 10 tr
  • 412 50 Göteborg
  • Vår hemsida