Media-no-image

SIQ inleder unikt samarbete kring forskning inom kvalitetsutveckling

Pressmeddelanden   •   2015-04-01 13:00 CEST

SIQ och forskningsnätverket SQMA (Swedish Quality Management Academy) inleder ett forskningsprojekt tillsammans med representanter för offentlig och privat sektor med syfte att mäta och utveckla kvalitetskulturen på organisationsnivå. De sju organisationerna som kommer att medverka i detta branschöverskridande samarbete är: AB Volvo, Jönköping Energi, Region Jönköpings län, Stora Enso, Systembolaget, Telia Sonera och Volvo Cars.

– Som nationellt institut har SIQ uppdraget att agera brygga mellan vetenskap och tillämpning inom kvalitetsutveckling i Sverige. Tack vare detta samarbete mellan flera olika parter, ser vi projektet som en unik möjlighet att kartlägga hur organisationer via sitt kvalitetsarbete blir framgångsrika, säger Jerry Karlsson, vd för SIQ.

Som grund för detta samarbete ligger en nationell studie som SQMA (Swedish Quality Management Academy) genomförde 2012 då de största framtida kvalitetsutmaningarna identifierades på 10 års sikt. Det forskningsprojektet som nu påbörjas ska skapa nya kunskaper och insikter kring vad kvalitetskultur är, vad den består av, hur den kan mätas men också hur den kan utvecklas. I arbetet ingår utveckling av teknik för mätningar, produktifiering av metodiken men även erfarenhetsutbyte gällande best practice mellan de organisationer som deltar i projektet.

– Projektet innebär bl.a. en kartläggning av rådande synsätt och praktik i kombination med vad forskningen säger inom området. Tillsammans kan detta få stor betydelse för hur kvalitetskulturen mäts och utvecklas, förklarar Ida Gremyr biträdande professor vid avdelningen för industriell kvalitetsutveckling på Chalmers och representant för styrgruppen i SQMA.

Projektet som påbörjas under andra kvartalet 2015, kommer att ge slutgiltigt resultat under augusti 2016.

För mer information kring projektet kontakta:

Åsa Rönnbäck, SIQ – asa.ronnback@siq.se - Tel 031-7231708
Ida Gremyr, Chalmers Tekniska Universitet - ida.gremyr@chalmers.se - Tel 031 7728182

Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ har uppdrag att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling. SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de svenska industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.

Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ inleder ett forskningsprojekt som knyter samman akademi och företrädare för offentlig och privat sektor med syfte att mäta och utveckla kvalitetskulturen på organisationsnivå.

Läs vidare »
Bqvqurjsppc3vlgzo5mo

SIQ överlämnar idag Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014 till MTR Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-02-12 17:45 CET

Under högtidliga former överlämnades Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014 till MTR Stockholm tidigare idag. Det är sedan 1992 som SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling delar ut denna utmärkelse till organisationer som kunnat påvisa synliga resultat av framgångsrikt systematiska kvalitetsarbete.

Y13fjrstgafbe81wysof

Condorens förskolor i Nacka och Lucksta Förskolor i Matfors tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2014

Pressmeddelanden   •   2015-01-20 15:00 CET

Under högtidliga former tilldelades Condorens Förskolor i Nacka och Lucksta förskolor i Matfors ”Kvalitetutmärkelsen Bättre Skola 2014”. Ceremonin ägde rum i närvaro av Statssekreterare Helene Öberg, under Rikskonferensen Bättre Skola i Sundsvall. Även ett Erkännandemottagare för Framgångsrik Verksamhetsutveckling delades ut till Nyköpings strand Utbildningscentrum i Nyköping.

Wprtjovkaucaiiax3ebz

Södra Älvsborgs Sjukhus och Volvo Trucks svenska mottagare av internationellt kvalitetspris

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 10:01 CET

För åttonde året i rad delas det internationella kvalitetspriset 
”Quality Innovation of the Year” ut till föredömliga organisationer inom kvalitetsutveckling. Bland vinnarna av 2014 års pris finns svenska Södra Älvsborgs sjukhus och Volvo Trucks.

Whsiwbysgwjfthsbwhnp

Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014 går till MTR som driver Stockholms tunnelbana

Pressmeddelanden   •   2014-12-03 07:00 CET

2014 års mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet tilldelas MTR Stockholm AB som på uppdrag av SL driver Stockholms tunnelbana. Det är 23:e året i rad som Utmärkelsen Svensk Kvalitet delas ut till föredömliga organisationer som långsiktigt och systematiskt arbetat med kvalitetsarbete. I år delas även ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling ut till Byleskolan i Täby.

Vwvwl89eonrlar6mb8zs

Fem skolor nominerade till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2014

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 17:00 CET

Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ nominerar fem skolor till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2014. De nominerade är: - Christinaskolan, Lidingö - Condorens Förskolor, Nacka - Heliås Lärcentrum, Sundsvall - Lucksta Förskolor, Matfors - Nyköpingstrand Utbildningscentrum, Nyköping

Whsiwbysgwjfthsbwhnp

Byleskolan, MTR Stockholm och Nettbus nominerade till Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014

Pressmeddelanden   •   2014-10-15 16:09 CEST

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse för framgångsrikt kvalitetsarbete inom företag och organisationer. De tre nominerade för 2014 är: - Byleskolan i Täby - MTR Stockholm AB - Nettbuss

Media-no-image

Pressinbjudan: Kvalitetsarbete i skola och offentlig sektor viktig fråga i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 16:15 CEST

Är det bra eller dålig kvalitet som kostar samhället mest? Vad tycker våra elever utmärker en bra skola? Vilka betyg sätter lärare på sina arbetsplatser? Dessa är några av de kvalitetsrelaterade frågor som SIQ kommer att diskutera den 2 juli i Almedalen.

Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ kommer att tillsammans med Svenskt Kvalitetsindex - SKI ta tempen på kvalitetsnivån och kundnöjdhet inom bland annat skola och offentlig sektor. Tillsammans med politiska beslutsfattare, representanter från offentlig förvaltning, näringsliv och skolbranschen ska kvalitetsarbetet och dess potential genomlysas och debatteras.

–  SIQ har uppdraget att främja kvalitetsarbetet i alla delar av det svenska samhället och det gör vi genom att sprida kunskap och information om hur systematiskt kvalitetsarbete kan vara en nyckelfaktor för framgång inom alla organisationer oavsett bransch och bakgrund, förklarar Jerry Karlsson vd för SIQ. Vi kommer att visa upp goda förebilder från offentlig förvaltning, från skolvärlden och från näringslivet och tillsammans med dessa diskutera vägen till framgång via kvalitetsarbete.

Seminarierna hålls onsdagen den 2 juli på Campus Gotland, Cramérgatan 3 i salarna D:22 och D:24. 

SAL D:22

Kl.08.30 - 09.30 Är det bra eller dålig kvalitet som kostar samhället mest? (SIQ)
Medverkande bland annat: Representanter från samtliga politiska partier

Kl.11.00-12.00 Lär av bra skolor - Nu! (SIQ)
Medverkande bland annat: Skolverket, Skolinspektionen, Sveriges Kommuner och Landsting SKL, Sveriges skolledarförbund, Friskolornas Riksförbund, Glada Hudikgymnasiet mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013.

Kl.12.45-13.45 Vad tycker eleverna utmärker en bra skola? (SIQ)
Medverkande: Sveriges Elevkårer, Utbildningsdepartementet, SSU, Moderata Studenter, Samhällsdebattören Alice Teodorescu och elever.

SAL D:24

Kl.08.00-09.00 Så (o)jämställda är våra arbetsplatser (SKI)
Medverkande bland annat: Gudrun Schyman från Feministiskt Initiativ, AllBright,
Svenskt Näringsliv, SACO.

Kl.10.30-11.30 Hur kan samhällssektorn skapa nöjdare kunder genom att lära av andra? (SIQ)
Medverkande: Försäkringskassan, Länsförsäkringar Gotland, Svensk Energi, SJ,
Representant från politiken, Svenskt Kvalitetsindex.

Kl.14.00-15.00 Lärarna sätter betyg på sina arbetsplatser (SKI)
Medverkande: Representant från politiken, Sveriges Kommuner och Landsting SKL, Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, Lärarförbundet, Friskolornas riksförbund.

Har du ytterligare frågor eller vil träffa oss på plats kontakta Anna De Geer
Kommunikationsansvarig SIQ på 0708-437848 eller via mail på anna.degeer@siq.se

Mer information finns även på vår hemsida www.siq.se eller på www.kvalitetsindex.se  
samt i bifogat material.


SIQ är ingår i kretsen av de svenska industriforskningsinstituten med uppdraget att samla, skapa och sprida kunskap om systematiskt kvalitetsarbete. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.

Är det bra eller dålig kvalitet som kostar samhället mest? Vad tycker våra elever utmärker en bra skola? Vilka betyg sätter lärare på sina arbetsplatser? Dessa är några av de kvalitetsrelaterade frågor som SIQ kommer att diskutera den 2 juli i Almedalen.

Läs vidare »
Acdeoetosniwqri7mxve

HSB Östergötland prisas kungligt för andra gången för sitt kvalitetsarbete

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 15:14 CEST

H.M. Konung Carl XVI Gustaf delade tidigare idag ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till HSB Östergötland som är en av de två organisationer som år 2013 tilldelats utmärkelsen för sitt föredömliga Kvalitetsarbete. För HSB Östergötland är det andra gången som utmärkelsen tas emot.

Xpljxiywsreiuvwzuicv

Glada Hudikgymnasiet prisas kungligt för sitt kvalitetsarbete

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 16:04 CEST

H.M. Konung Carl XVI Gustaf delade tidigare idag ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till Glada Hudikgymnasiet som är en av de två organisationer som tilldelats utmärkelsen 2013 för sitt föredömliga kvalitetsarbete.

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • jerry.karlsson@siq.se
  • 031-7231706

Om SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

SIQ vill bidra till att öka konkurrenskraft och lönsamhet hos Sveriges företag och organisationer genom att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, har uppdrag att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling. SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de svenska industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.

Adress

  • SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling
  • Drakegatan 6, 10 tr
  • 412 50 Göteborg
  • Vår hemsida