Skip to main content

Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) offentliggör 2013 års mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 12:30 CET

För 21:a året i rad delas Utmärkelsen Svensk Kvalitet ut till goda föredömen för organisationer som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. 2013 års mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet tilldelas Glada Hudikgymnasiet i Hudiksvall och HSB Östergötland, Linköping.

–  Att även i år få lyfta fram så goda exempel på kvalitetsutveckling i Sverige är en ära.
Det är glädjande att utmärkelsen går till representanter från både utbildnings- och fastighetsvärlden, båda branscher som diskuterats livligt under den senaste tiden. Utmärkelserna visar att man med systematiskt kvalitetsarbete radikalt kan förbättra verksamheten, förklarar Jerry Karlsson, VD för SIQ.

Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse för framgångsrikt kvalitetsarbete inom organisationer och fokuserar på att finna och visa upp goda förebilder både inom privat och offentlig sektor.

–  Glada Hudikgymnasiet tog emot kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola år 2010 som är en branschutmärkelse och nu har erhållit Utmärkelsen Svensk Kvalitet, som är en jämförelse med samtliga branscher. Denna utmärkelse är för oss ett stort erkännande och jag måste tacka alla lärare och elever på Glada Hudikgymnasiet, säger en stolt Anita Westerberg, vd för Glada Hudikgymnasiet i Hudiksvall.

–  Denna utmärkelse visar att ett strukturerat och uthålligt arbete ger resultat! Det är särskilt roligt eftersom vår verksamhet de senaste åren vuxit och vi har även fått in många nya medarbetare” säger en glad Peter Lindgren, VD för HSB Östergötland.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet har som syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och att lyfta fram förebilder till inspiration för andra och genom att de deltagande verksamheterna får ett underlag till sitt förbättringsarbete

I samband med tillkännagivandet av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 presenteras även ett Erkännande för framgångsrik Kvalitetsutveckling som i år går till transportföretaget MTR Stockholm AB.

Utmärkelsen 2013 delas sedan ut av Konung Carl XVI Gustaf vid särskild ceremoni den 3 april 2014.


Motiveringarna från Domarkommittén till utmärkelsemottagarna samt erkännandemottagare

Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013

Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé, att erbjuda unga människor utbildning och utveckling så att de blir framgångsrika för resten av sitt liv. Skolan präglas av ett starkt kundorienterat arbetssätt, där elevernas (kundernas) behov, krav och önskemål ligger till grund för planering av verksamheten.  Det engagerade ledarskapet, byggt på ett öppet klimat och berömmande kultur, skapar goda förutsättningar för allas delaktighet. Värderingarna och kulturen genomsyrar hela verksamheten från ledning till elev. Verksamheten är i hög grad processorienterad och det finns ett strukturerat, systematiskt och integrerat arbetssätt för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Att lära från andra organisationer är en naturlig del av arbetssättet. Kopplingarna mellan värderingar, mål, processer och resultat är tydliga. Resultaten för verksamheten är höga i jämförelse med egna målen och i flera fall i jämförelse med andra skolor. Glada Hudikgymnasiet tjänar som ett gott föredöme för systematisk kundorienterad verksamhetsutveckling och har genom sitt målmedvetna arbete med ständig förbättring av sin verksamhet, gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

HSB Östergötland har ett väl utvecklat ledningssystem där kund- och processfokus är framgångsfaktorer. Ambitionen att skapa och upprätthålla närhet till kunderna är en vägledande utgångspunkt i en stor del av organisationens processer. Organisationen har väl utvecklade och integrerade metoder för att kontinuerligt utvärdera och förbättra processer och angreppssätt samt att till medarbetare och kunder kommunicera resultaten av verksamheten. Verksamheten genomsyras av en gemensam värdegrund och det systematiska arbetet mot mål och vision sker med delaktighet och engagemang i organisationens alla led. HSB Östergötland visar på ett föredömligt sätt hur kundorienterad verksamhetsutveckling skapar engagemang och systematik med goda resultat som följd. Organisationen har gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Erkännande för framgångsrik Verksamhetsutveckling 2013

MTR Stockholm AB bedriver ett målmedvetet utvecklingsarbete med ett kundfokuserat ledarskap där företaget uthålligt driver en kulturförändring och verksamhetsutveckling mot målet en tunnelbana i världsklass. Företaget visar ett starkt resultatfokus med tydlig styrning från balanserat styrkort till resultatplaner samt en strukturerad uppföljning från ledningsgrupp till chefer och specialister. Det finns dock ett förbättringsområde vad gäller medarbetarnas engagemang och delaktighet. Domarkommittén beslutar att MTR Stockholm AB förtjänar ett Erkännande för Framgångsrikt Utvecklingsarbete.


Domarkommittén består av:

– Jan Stenberg (ordf.), tidigare VD SAS

– Kjell Jansson, VD Svensk Energi

–  Anders Mellberg, tidigare VD Agria International

–  Gunilla Rittgård, VD för STS Student Travel Schools AB

–  Håkan Viklund, Professor Mittuniversitetet

–  Lena Lundh, Ordförande LeanForum

–  Agneta Jansmyr, Landstingsdirektör Jönköpings läns landsting

–  Staffan Zackrisson, tidigare VD Volvo Aero AB

Utmärkelsemottagare under se senaste tre åren – 2010-2012:

2012: Karlskoga Lassarett

2011: Condorens Förskolor i Nacka samt Servicetjänster och Logistik, Karolinska Universitetssjukhuset

2010: .SE - Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Presskontakt

För ytterligare information kontakta:

Jerry Karlsson, VD, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, Tel. 031-7231 06

Anita Westerberg, VD Glada Hudikgymnasiet Tel. 0650-541 540

Peter Lindgren, VD HSB Östergötland, Tel. 013-24 02 39

En detaljerad beskrivning av utvärderingsprocessen finns på www.siq.se.


SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de svenska Industriforskningsinstituten. SIQ har uppdraget att förmedla, sprida och samordna kunskap om kvalitetsutveckling i Sverige. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling