Skip to main content

HSB Östergötland mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 12:30 CET

För 21:a året i rad delas Utmärkelsen Svensk Kvalitet ut till goda föredömen för organisationer som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. HSB Östergötland är en av de stolta mottagarna av 2013 års utmärkelse.

–  Det är försiktigt uttryckt svårt att samla tankarna efter det fantastiska besked vi har fått. Beskedet om att vi ytterligare en gång fått Utmärkelsen Svensk Kvalitet är ett otroligt gott betyg på det arbete som utförs av våra duktiga och engagerade medarbetare. Utmärkelsen visar att ett strukturerat och uthålligt arbete ger resultat! Denna gång är det särskilt roligt eftersom vår verksamhet de senaste åren vuxit och vi har även fått in många nya medarbetare” säger en glad Peter Lindgren, VD för HSB Östergötland.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse för framgångsrikt kvalitetsarbete inom organisationer och fokuserar på att finna och visa upp goda förebilder både inom privat och offentlig sektor. Glada Hudikgymnasiet i Hudiksvall är den andra av de två mottagarna av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 och dessutom erhåller transportföretaget MTR Stockholm AB ett Erkännande för framgångsrik Verksamhetsutveckling.

–  Att även i år få lyfta fram så goda exempel på kvalitetsutveckling i Sverige är en ära.

Det är glädjande att utmärkelsen går till representanter från både utbildnings och fastighetsvärlden, båda branscher som arbetar målinriktat och systematiskt för att hela tiden bli bättre, förklarar Jerry Karlsson, VD för SIQ.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet har som syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och att lyfta fram förebilder till inspiration för andra.

Utmärkelsen 2013 delas sedan ut av H.M. Konung Carl XVI Gustaf vid särskild ceremoni

den 3 april 2014.

Domarkommitténs motivering lyder:

HSB Östergötland har ett väl utvecklat ledningssystem där kund- och processfokus är framgångsfaktorer. Ambitionen att skapa och upprätthålla närhet till kunderna är en vägledande utgångspunkt i en stor del av organisationens processer.

Organisationen har väl utvecklade och integrerade metoder för att kontinuerligt utvärdera och förbättra processer och angreppssätt samt att till medarbetare och kunder kommunicera resultaten av verksamheten. Verksamheten genomsyras av en gemensam värdegrund och det systematiska arbetet mot mål och vision sker med delaktighet och engagemang i organisationens alla led.

HSB Östergötland visar på ett föredömligt sätt hur kundorienterad verksamhetsutveckling skapar engagemang och systematik med goda resultat som följd. Organisationen har gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Domarkommittén består av:

–  Jan Stenberg (ordf.), tidigare VD SAS

–  Kjell Jansson, VD Svensk Energi

–  Anders Mellberg, tidigare VD Agria International

–  Gunilla Rittgård, VD för STS Student Travel Schools AB

–  Håkan Viklund, Professor Mittuniversitetet

–  Lena Lundh, Ordförande LeanForum

–  Agneta Jansmyr, Landstingsdirektör Jönköpings läns landsting

–  Staffan Zackrisson, tidigare VD Volvo Aero AB

Utmärkelsemottagare se senaste tre åren 2010-2012

–  2012: Karlskoga Lassarett

–  2011: Condorens Förskolor i Nacka och Servicetjänster och Logistik, Karolinska Universitetssjukhuset

–  2010: .SE - Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Kontakt

För ytterligare information kontakta:

Jerry Karlsson, VD, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, 031-723 17 06

Peter Lindgren, VD HSB Östergötland, 013-24 02 39

En detaljerad beskrivning av utvärderingsprocessen finns på www.siq.se.


SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de svenska Industriforskningsinstituten. 
SIQ har uppdraget att förmedla, sprida och samordna kunskap om kvalitetsutveckling i Sverige. 
Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.