Skip to main content

Karlskoga lasarett prisades kungligt

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 08:10 CET

Ceremonin kring Utmärkelsen Svensk Kvalitet ägde rum i Karlskoga den 30 januari i närvaro av H M Konungen och närmare 150 inbjudna gäster. Förutom de inbjudna gästerna hade många intresserade Karlskogabor tagit sig till lasarettet för att få en glimt av det Kungliga besöket. 

Öppethus på Karlskoga lasarett kommer att ordnas den 10 april och den 22 maj, då ges chansen att på plats höra, se och samtala med representanter kring deras kvalitetsresaDessutom finns Karlskoga lasarett med på ExcellenceArena den 20 mars!

SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de sk industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.