Skip to main content

Kvalitetsarbete i världsklass - internationella förebilder gästar Stockholm 20 mars

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 08:05 CET

Ritz Carlton har satt standarden i hotellbranschen för oöverträffad service. De har också blivit högst rankade för sin medarbetarutveckling. 

Bosch, 2012 års europeiska excellence award vinnare, har sedan 2005 lyckats reducera företagets totala kostnader med ca 20 %. Detta samtidigt som anställningarna tryggts och kundnöjdheten steg till toppnivå.

Tata Group, Indiens mest kända varumärke nationellt och globalt, har ett hundratal företag inom sju olika affärsområden. Med sikte på världsklass arbetar man systematiskt för att ständigt genomföra förbättringar i process- och produktkvalitet.

Karlskoga lasarett, 2012 års mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet, som med en stark kundorientering, personligt ledarskap och engagerade medarbetare erbjuder  patienterna en mycket tillgänglig sjukvård med korta vårdköer.

ICA Banken , utmanaren som får det högsta betyget av kunderna i sin bransch, som bygger den nya generationens bank. 

Moderator för dagen är Per Schlingmann, en av våra mer namnkunniga politiker, och en stark förespråkare för kvalitetsfrågornas betydelse i samhällsutvecklingen.

Per inledningstalar och är moderator på Excellence Arena i Stockholm, en konferens där flera världsledande företag beskriver hur de lyckats utveckla mer kundorienterade verksamheter.


SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de sk industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.