Skip to main content

Mottagare av Kvalitetutmärkelsen Bättre Skola 2013 kommer att tillkännages under vecka 51

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 12:00 CET

Mottagare av kvalitetutmärkelsen Bättre Skola 2013 kommer att tillkännages under vecka 51.

Domarkommittén har valt att avvakta med att offentliggöra sitt beslut i väntan på kompletterande information om en av de deltagande skolorna. 

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling kommer därför inte att publicera någon information idag som tidigare meddelats om vem eller vilka av finalisterna som blir mottagare av Kvalitetutmärkelsen Bättre Skola 2013.

De fyra skolor som i år gått vidare till den slutliga granskningen är:

•  Folkungaskolan i Linköping (Grundskola)

•  Heldagsskolan Rullen i Solna (Grund- och gymnasiesärskola för flerfunktionshindrade)

•  Lucksta förskolor i Matfors (Förskola)

•  Nyköpings strand Utbildningscentrum i Nyköping (Gymnasieskola och utbildningscentrum)

Ceremonin för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2013 kommer att äga rum i anslutning till Rikskonferensen Bättre Skola som i år kommer att hållas i Linköping 22-23 januari 2014.

SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de sk industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.