FN öppnar globalt innovationscenter i Lund i samarbete med Ideon Science Park

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 09:27 CET

UNOPS, FN:s projektleveransorganisation, har beslutat att i samarbete med Ideon Science Park sätta upp ett av sina globala innovationscentras (Global Innovation Centre) i Lund, med finansiering av Vinnova. Innovationscentret i Lund blir det andra i världen (det andra finns i Antigua) och är en del i FN:s strategi för att uppnå de globala utvecklingsmålen inom agenda 2030.

SISP och Ignite Sweden bjuder in startups till matchmaking med storföretag på Hannovermässan 2019

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2018 15:43 CET

Sverige är partnerland till Hannover Messe den 1–5 april 2019 och kommer där att ta positionen som ledande inom Smart Industri. Swedish Incubators & Science Parks och Ignite Sweden är några av organisationerna som medverkar i det svenska partnerskapet på mässan. Vi vill därför bjuda in svenska Startups att vara en del av den svenska delegationen.

Vad är och gör egentligen en inkubator?

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 07:00 CEST

Swedish Incubators & Science Parks släpper rapporten Sveriges inkubatorer 2018 för att belysa hur inkubatorernas verksamhet bidrar till samhällsutvecklingen. Rapporten lyfter också inkubatorerna roll i förhållande till regional utveckling, global konkurrens och samtida utmaningar som digitalisering.

Saminvest inleder nytt samarbete med inkubatorer – investerar 150 MSEK i inkubatornära regionala såddfonder

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 16:15 CEST

Statliga riskkapitalbolaget Saminvest viger 150 miljoner kronor till att investera i affärsängelfonder och matcha affärsänglars investeringar, tillsammans med inkubatorerna STING i Stockholm, MINC i Malmö och Arctic Business Incubator i Luleå, Piteå, Kiruna och Skellefteå.

Kajsa Hedberg utsedd till ny vd för SISP

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 08:16 CEST

Swedish Incubators & Science Parks styrelse har utsett till Kajsa Hedberg till ny vd för SISP. Hon kommer närmast från uppdraget som vd för SRV Återvinning och har en bakgrund inom IT-branschen. Kajsa Hedberg tillträder som vd den 1 juli 2018.

94 Mkr satsas på ökad tillväxt hos företag i östra Mellansverige

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 09:28 CEST

​Innovativa bolag i östra Mellansverige som har hög ambition och tillväxtpotential ska få stöd i att dubblera omsättningen, öka sin internationella marknad och bredda sin innovationsförmåga. Satsningen görs av elva företagsinkubatorer och science parks som nu startar ett nytt samarbete som finansieras med 94 miljoner kronor av bland annat Tillväxtverket och de fem regionerna.

Today Ignite Sweden counts 1000 matched meetings between startups and corporates – Stockholm Exergi partnering up with Sentian.ai

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 08:59 CEST

Ignite Sweden can already showcase several successful collaborations like Alfa Laval and Ekkono. A recent addition to its successes an AI-powered energy case between Stockholm Exergi and Sentian.ai.

50% av Sveriges mest lovande startups från inkubatorer och science parks enligt 33-listan

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 13:50 CEST

Igår presenterade Ny Teknik och Affärsvärlden årets upplaga av 33-listan. Swedish Incubators & Science Parks undersökning av årets lista visar på att 17 av företagen på listan utvecklas med inkubatorer och science parks.

Mot en fossilfri tillväxtekonomi: global expertis möter lokala beslutsfattare i Malmö

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 14:01 CEST

-När: 23 maj kl. 13-17 med efterföljande mingel

-Var: High Court, Malmö

Under Speeding up for Change träffas representanter för städer och regioner, investerare och internationella experter för att hitta hållbara lösningar inom energi- och transporter som ska snabba på världens omställning till ett fossilfritt samhälle. Som en del av programmet tillkännerger man två internationella innovationstävlingar.

Evenemanget arrangeras av Energimyndigheten i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks (SISP), UN Habitat, ERA-Net SES, WWF, IDEO och Common Pool. ”Speeding up for Change” arrangeras i anslutning till Mission Innovation Ministerial 3 och Nordic Clean Energy Week.

– Det blir en intensiv eftermiddag med stora ambitioner. Det är exakt det vi behöver om vi ska uppnå klimatmålen och skynda på omställningen mot en fossilfri ekonomi. Vårt mål är att få igång samarbeten som sträcker sig långt bortom 23 maj, säger Charlotte Lejon, chef för kommersialisering och entreprenörskap på Energimyndigheten.

Speeding up for Change ingår som en del av A Challenge from Sweden ett initiativ där behovsdrivna innovationer och tävlingar uppmuntrar innovatörer från hela världen att ta fram de bästa samhällslösningarna åt svenska kommuner eller regioner.

– Det händer spännande saker när alla dessa olika aktörer möts. Kommuner får möjlighet att definiera vilka krav de har på det de köper och innovatörer får tillgång till visserligen mer krävande kunder, men också potentiellt större affärer, säger Olle Dierks, chef för internationella relationer på SISP.

– De här affärsmöjligheterna är nyckeln till att få till en förändring, tillägger han.

Priser och finansiering för hållbara innovationer

Representanter från staden Belo Horizonte (Brasilien), Indiens regering, Silicon Valley Forum, UN Habitat, WWF, IDEO, Common Pool och General Electrics är några av de som medverkar på ”Speeding up for Change”.

Även två internationella tävlingar kommer att tillkännages. Utöver det kommer ett nätverk av städer och regioner att utlysa medel om 100 miljoner USD för investeringar i energi och transportlösningar. Ett annat nätverk utlyser medel om 40 miljoner USD för forskning inom lokala och regionala energisystem.

För att ta del av hela programmet, läs mer på https://speedingupforchange.confetti.events

För mediefrågor och ackreditering:

Sergio Guimaraes, sergio@speakingofpr.se, +46 (0)76 1 789 444

Om Mission Innovation
Mission Innovation (MI) samlar de 20-tal länder som står för 75 procent av växthusgasutsläppen och 90 procent av investeringarna i hållbar energi för att främja utvecklingen och spridningen av hållbara och kommersiellt gångbara energilösningar. Ambitionen är att fördubbla medlemsländernas investeringar i forskning och innovation kring hållbar energi fram till 2021. Sverige har varit en aktiv deltagare sedan starten 2015.

Om Mission Innovation 3 and Nordic Clean Energy Week
Två internationella Misssion Innovation evenemang har ägt rum. Det tredje, Mission Innovation Ministerial (Mi-3), kommer att hållas i Maj 2018. Danmark, Finland, Norge och Sverige tillsammans med Europakommissionen och Nordiska ministerrådet står som värdar för evenemanget.

Mission Innovation 3 tillsammans med en rad andra konferenser och evenemang i Öresundsområdet, såsom Ninth Clean Energy Ministerial (CEM9) i Köpenhamn, pågår alla under Nordic Clean Energy Week, 21 – 25 Maj, 2018

Om “A Challenge from Sweden”
A Challenge from Sweden främjar behovsdriven innovation som stöd till offentliga och privata aktörer. Syftet är att påskynda omställningen mot en fossilfri tillväxtekonomi. Genom tävlingar, event och andra initiativ främjar A Challenge from Sweden samverkan inom innovationsupphandling samt test och implementering. Satsningen ger innovatörer och entreprenörer tillgång till investerare och möjligheter att kommersialisera hållbara lösningar.

A Challenge from Sweden är ett initiativ av Energimyndigheten i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks och en rad andra organisationer.

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Under Speeding up for Change träffas representanter för städer och regioner, investerare och internationella experter för att hitta hållbara lösningar inom energi- och transporter som ska snabba på världens omställning till ett fossilfritt samhälle. Som en del av programmet tillkännerger man två internationella innovationstävlingar.

Läs vidare »

Towards a zero-carbon growth economy: global expertise and decision-makers team up in Malmö

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 14:01 CEST

-When: May 23, 1pm-5pm (followed by match-making mingle)

-Where: High Court, Malmö, Sweden

During “Speeding up for Change”, investors, cities and regions meet up to use design-thinking to find clean energy and transport innovations. As part of the event’s programme, two international competitions as an incentive for sustainable innovation will be announced.

The event is organised by the Swedish Energy Agency and their partners: Swedish Incubators and Science Parks (SISP), UN Habitat, ERA-Net SES, WWF, IDEO and Common Pool. “Speeding up for Change” happens in conjunction with Mission Innovation Ministerial 3 and is part of the Nordic Clean Energy Week.

“It will be an intense afternoon with large ambitions”, says Charlotte Lejon, head of commercialisation and enterpreneurship at the Swedish Energy Agency. “That’s exactly what we need if we are to meet our climate goals and speed up the transition towards a zero-carbon economy. Our goal is to kick-off important partnerships with an impact far beyond May 23rd”.

“Speeding up for Change” is one of the milestones of “A Challenge from Sweden”, an initiative that, among other methods, uses competitions and innovation procurement to help partners become more knowledgeable buyers and sharper service-providers through co-operation.

“Something exciting happens when these partners meet. Cities get to define the ‘must haves’ of the solutions they buy, while innovators get access to more demanding clients - but also a potentially larger business volume”, says Olle Dierks, director for global challenges at SISP. “These business opportunities are key to effect change”.

Cash prizes and funding foster sustainable innovations

Representatives of Belo Horizonte (Brazil), the Government of India, Silicon Valley Forum, UN Habitat, WWF, IDEO, Common Pool and General Electrics are some of the event’s speakers, moderators and workshop facilitators. During “Speeding up for Change”, two international competitions will be pre-launched.

In addition, a network of cities and regions will present the opportunities of accessing the 100 USD million investment fund to finance energy and transport initiatives. Another network will launch a 40 USD million research call for local and regional energy systems.

For the full programme, please visit:

https://speedingupforchange.confetti.events

For media queries (and to confirm media attendance):

Sergio Guimaraes, sergio@speakingofpr.se, +46 (0)76 1 789 444

About Mission Innovation

A group of 22 countries and the European Commission are co-operating to find clean energy solutions that are commercially viable and widely available. Member countries, representing 58 percent of the world population and over 80 percent of global clean energy research budgets, have the ambition of doubling up their governments’ investment in clean energy research and innovation over a period of five years up to 2021.

About Mission Innovation 3 and Nordic Clean Energy Week

Two high-profile international Mission Innovation events have taken place. The next one - Third Mission Innovation Ministerial - will take place in May 2018 and is hosted by Denmark, Finland, Norway and Sweden as well as the European Commission and the Nordic Council of Ministers.

Just as the Ninth Clean Energy Ministerial in Copenhagen, this is part of Nordic Clean Energy week on 21 – 25 May, 2018.

About “A Challenge from Sweden”

A Challenge from Sweden promotes challenge-driven innovation to support

public and private organisations. The goal is to accelerate the shift towards a zero carbon, growth economy. Through a series of competitions, events and other initiatives, A Challenge from Sweden encourages co-operation in innovation procurement, testing and implementation. It also provides innovators and entrepreneurs with access to investors and opportunities to commercialise sustainable solutions.

A Challenge from Sweden is an initiative by the Swedish Energy Agency in co-operation with Swedish Incubators & Science Parks and other organisations.

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

During “Speeding up for Change”, investors, cities and regions meet up to use design-thinking to find clean energy and transport innovations. As part of the event’s programme, two international competitions as an incentive for sustainable innovation will be announced.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

SISP - Sveriges branschförening för inkubatorer och science parks

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Adress

  • Swedish Incubators & Science Parks - SISP
  • Mäster Samuelsgatan 60, plan 9
  • 11121 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida

Länkar