Skip to main content

Ny teknik för lagring av solel testas hos svenska kommuner och företag

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2016 14:56 CEST

Nu är det upp till bevis för de fyra vinnarbolagen i tävlingen Intelligent Energy Management Challenge (IEM). Det är dags för nästa fas, att testa de smarta lösningarna i verklig miljö för att solel i större utsträckning ska kunna produceras och förbrukas lokalt i mikronät.

Syftet med tävlingen är att optimera energiflöden mellan produktion, användning och lagring, både lokalt och i samspel med omvärlden. Ett annat syfte är att testa innovationstävling som ett verktyg för att underlätta och stärka innovationsupphandlingar genom att en tät dialog förs mellan beställare och tillverkare av tjänster och produkter.

- Vi vill öka förutsättningarna för hållbar teknik att komma ut på marknaden och på ett effektivt sätt uppnå både samhällets såväl som beställarnas behov. Jag ser fram emot att se hur lösningarna fungerar i skarp miljö, säger Charlotte Lejon, upphandlingschef på Energimyndigheten.

Offentlig upphandling omsätter cirka 800 miljarder kronor per år i Sverige och rätt använt skulle den här typen av verktyg kunna bidra till fler hållbara innovationer på marknaden och stimulera framväxten av ett hållbart näringsliv. Den internationella tävlingen IEM avgjordes i april och genomfördes av Energimyndigheten och Swedish Incubators & Science Parks. Tillsammans med Sustainable Innovation pågår nu arbetet med de fysiska testerna hos både offentliga och privata fastighetsägare. Med bland behovsägarna där tekniken ska testas är bland andra Eskilstuna kommun, Arvika kommun och Uppsala kommun.

Matchningen mellan lösningar och behovsägare har precis inletts och inom kort kommer det att beslutas om vilka lösningar som ska testas var.


De fyra vinnarbidragen

CERTH, Grekland. Teamet bakom AGILE har tillsammans utvecklat ett självlärande energisystem som, utifrån en rad nyckelfaktorer anpassar sig och blir bättre på att ta smarta beslut kring byggnadens energiförbrukning i realtid.

Amzur Technologies, USA. Detta vinnarteam har utvecklat en smart energimätare som förutser batteriförbrukning och hur mycket solel som genereras. Energimätaren kan även hjälpa användaren att välja när det är dags att ladda ur batteriet och när det är läge att köpa el från elnätet.

KIC InnoEnergy, Sverige. Teamet bakom lösningen Local System Operator (LSO) tar steget mot smartare energianvändning genom en innovativ affärsmodell som bygger på lokal produktion och konsumtion. Lösningen kan bidra till uppbyggnaden av smarta energisamhällen med användare och flerbostadshus som tillsammans bidrar till en mera hållbar energianvändning.

Ferroamp Elektronik, Sverige. EnergyHub är en skalbar lösning som kan ge effektivare energihantering, mindre spillenergi, enklare installation och lättare underhåll för användarna. Precis som smartphones utgör en plattform för kommunikation, är EnergyHub en plattform för lagring av förnybar energi.


Behovsägare som vill testa tekniken

Kommunerna: Arvika, Göteborg, Eskilstuna, Herrljunga och Uppsala. Företagen: Riksbyggen, Ihus, Göteborg Energi samt innovationsaktörerna STUNS Energi i Uppsala, Glava Energy Center, NetPort Science Park och Johanneberg Science Park.

För frågor och mer information kontakta:

Jan Kristoffersson
Projektledare för IEM
Sustainable Innovation
070-645 37 56
jan.kristoffersson@sust.se

Olle Dierks
Innovationsupphandlings- och internationaliseringsexpert
Swedish Incubators & Science Parks
076-10 00 54
olle.dierks@sisp.se

Charlotte Lejon
Upphandlingschef
Energimyndigheten
016-544 20 93
charlotte.lejon@energimyndigheten.se

Jessica Kriström
Kommunikationsansvarig för IEM
Sustainable Innovation
073-709 22 84
jessica.kristrom@sust.se

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera