Skip to main content

SISP i Almedalen - det här hände under torsdagen

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 09:04 CEST

Hälften av Almedalsveckan 2013 har nu passerat. Under torsdagen diskuterade SISP bland annat öppen innovation och driftsfinansiering på två välbesökta seminarier. SISP besökte även Science Park Gotland med lokaler i centrala Visby.  

På torsdagen var det dags för Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt att äntra talarstolen. Kvällens teman var löneklyftorna mellan män och kvinnor som Sjöstedt argumenterade har växt under det borgerliga styret. Han tog också upp riskerna och följderna av privatisering av det offentliga och frågade sig vilket samhälle privatiseringarna kommer leda till och påstådde att regeringen leker affär med välfärden. Han kryddade sin argumentation med ett omtalat citat av Nina Björk "Människan är tävlingsbenägen och solidarisk ... Vilka egenskaper en människa utvecklar beror bland annat på hur det samhälle hon lever är organiserat". Sjöstedt utnämnde även miljöfrågan till vår viktigaste samhällsfråga. 

SISP deltog under torsdagen i två seminarier. Det första seminariet, Öppen Innovation – en ny värld?, arrangerades av East Sweden tillsammans med Mjärdevi Science Park, Norrköping Science Park och SISP. SISPs Vd Magnus Lundin medverkade i en panel, där bland andra även Heidi Harman, grundare av Geek Girl Meetup och Leif Ljungkvist, Vd för Swedish ICT – Acreo, deltog. Under seminariet diskuterades bland annat vad öppen innovation egentligen innebär och vilka implikationer detta förhållningssätt får inom olika branscher. Diskussionerna kom bland annat att handla om betydelsen av ett öppet innovationsklimat som tillåter misslyckanden ”på vägen”. 

Det andra seminariet där SISP medverkade, Så får Sverige ökat entreprenörskap! Aktörerna ger svaret, arrangerades av NyföretagarCentrum Sverige i samarbete med Aktörsrådet, vilket är de ideella entreprenörskapsorganisationernas gemensamma organisation. SISPs Vd Magnus Lundin medverkade i en panel tillsammans med bland andra Bosse Olsson, Tillväxtverket, Malin Mohr, Svenska Uppfinnareföreningen och Karl Malmström, CONNECT Väst. Den aktuella frågan handlade om huruvida statens insats kan omfördelas så att de ideella rådgivningsorganisationernas kompetens bättre tas tillvara och fler entreprenörer kan få relevant rådgivning och mentorskap. Panelen var enig om att fler företag skulle kunna startas och fler jobb skapas om aktörerna i Aktörsrådet får mer driftsfinansiering. De lyfte även betydelse av att denna driftsfinansiering sker genom långsiktiga satsningar och inte genom mer projektfinansiering. SISPs Vd Magnus Lundin nämnde bland annat att Sveriges inkubatorer skulle kunna stimulera ytterligare 400 innovativa affärsidéer varje år om de får mer driftsfinansiering.   

Bland torsdagens arrangemang fanns också seminariet Innovationer, hur svårt kan det va!? Vi tar Sverige in i framtiden, som arrangerades av Linköpings universitet och Norrköping Science Park. Seminariet tog avstamp i satsningen på det finska konceptet Demola East Sweden, en öppen arena som erbjuder näringslivet att utveckla sina nya och/eller innovativa idéer med hjälp av studenter från Linköpings universitet. Deltog gjorde bland andra Fredrik Borgsjö, verksamhetsansvarig Demola East Sweden, Norrköping Science Park och Helen Dannetun, rektor vid Linköpings Universitet. 

Företagarna arrangerade seminariet Serieentreprenören – en underskattad tillväxtskapare. Forskaren Karl Wennberg presenterade sin forskning kring serieentreprenörens insats som regional/lokal tillväxtskapare. Även den gotländske serieentreprenören Pigge Werkelin, verksam inom bland annat Gotlandsflyg och 2005 års mottagare av Ernst & Youngs Entrepreneur of the year, deltog med sitt perspektiv.

www.sisp.se/almedalen

@SISP

#sispialmedalen

Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. 

SISPs 65 medlemmar representerar tillsammans en nationellt sammanhängande struktur av 80 regionala verksamheter över hela Sverige. Dessa miljöer har över 5000 kunskapsbaserade och tillväxtorienterade företag med omkring 72 000 sysselsatta.

SISPs medlemmar erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster, samt bedriver en nära samverkan med aktörer från offentlig sektor, akademi och näringsliv, s.k. triple helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. 

Sveriges inkubatorer och science parks fyller centrala roller i Sveriges regionala näringslivsutveckling och internationalisering, där de deras verksamheter bland annat bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. 

På medlemmarnas uppdrag bedriver SISP erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och övriga aktörer i innovationssystemet, omvärldsbevakning, samt verkar genom nationell dialog för bästa möjliga förutsättningar för branschen.

www.sisp.se

@SISP

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy