Skip to main content

Tillväxt och jobbskapande i praktiken - svenska ledare diskuterar innovationsdriven näringslivsutveckling

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 10:01 CEST

Den 30 juni till 7 juli är Swedish Incubators & Science Parks på plats i Almedalen för att diskutera innovationsdriven näringslivsutveckling med ledande politiker, beslutsfattare, näringslivsföreträdare och journalister. Att Almedalsveckan nu blir en allt tydligare del av välrörelsen märks inte minst genom den uppmärksamhet som frågor om jobbskapande, regional utveckling och företagande får. 

Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är den nationella branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks.

- Sveriges närmare 80 inkubatorer och science parks har centrala roller i Sveriges regionala näringslivsutveckling och internationalisering. Det är i och kring dessa innovationsmiljöer som många av landets mest lovande tillväxtföretag utvecklas 
– företag som skapar nya jobb samt attraherar talang och investeringar, säger SISPs Vd Magnus Lundin.

Efter två mycket givande år 2011 och 2012 är det snart dags för SISP och närmare 20 av SISPs medlemmar att återigen delta i Almedalsveckan och diskutera den betydelse innovationsdriven näringslivsutveckling har för Sveriges konkurrenskraft på den globala marknaden. 

Måndag, tisdag och onsdag kväll livesänder SISP paneldiskussioner med särskilt inbjudna deltagare. Du som är på plats i Almedalen har möjlighet att följa panelerna kl. 17.00 i Företagarnas lokal på Mellangatan 9 i Visby. Du kan också följa diskussionerna i realtid och ta del av dem efteråt på SISPs webbsida www.sisp.se/almedalen

I måndagens panel deltar Business Swedens Vd Ulf Berg, riksdagsledamot Mats Pertoft (MP), EU-parlamentariker Kent Johansson (C), riksdagsledamot Kent Persson (V) samt riksdagsledamot Mats Odell (Kd). 

I tisdagens panel deltar riksdagsledamot Jennie Nilsson (S), IVAs Vd Björn O Nilsson, Segulahs Vd Gabriel Urwitz, Företagarnas Vd Elisabeth Thand Ringquist, riksdagsledamot Betty Malmberg (M) samt SVCAs Vd Isabella de Feudis. 

I onsdagens panel deltar VINNOVAs generaldirektör Charlotte Brogren, ALMIs Vd och koncernchef Göran Lundwall, riksdagsledamot Jessica Polfjärd (M), riksdagsledamot Mikael Damberg (S), RISEs Vd Cecilia Driving, General Electrics Nordenchef Hans Enocson samt Svenskt Näringslivs Chef för Utbildning, Forskning & Innovation Tobias Krantz. 

Därtill är SISP medarrangör och deltar i en rad aktiviter, bland annat i East Swedens frukostseminarium om öppen innovation, vilket även Norrköping Science Park och Mjärdevi Science Park medarrangerar. SISPs Vd Magnus Lundin kommer att medverka i frukostseminariets panel. Läs mer här >> 

SISP kommer även att medverka i en panel om hur vi utvecklar framtidens boende och dess marknadsmöjligheter. Panelen kommer bland annat att diskutera hur ny kunskap kan komma andra till nytta och vilka exportmöjligheter som finns. Seminariet arrangeras av Business Region Göteborg AB och Johanneberg Science Park i samarbete med den Västsvenska Arenan. Läs mer här >> 

SISP medverkar också i Aktörsrådets seminarium om hur Sverige får ökat entreprenörskap. Seminariet kommer lyfta att de ideella entreprenörsorganisationerna står för huvuddelen av all rådgivning för ökat entreprenörskap och ställer sig frågan om statens insatser kan omfördelas så att de ideella rådgivningsorganisationernas kompetens bättre tas tillvara. Läs mer här >> 

SISPs närvaro i Almedalen kommer därutöver att avspegla sig genom omvärldsbevakning som sammanställs och publiceras i form av nyheter och pressmeddelanden. SISP kommer även att vara aktiva i sociala medier, inte minst i debatten på Twitter, med hashtaggen #sispialmedalen

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 62 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt harTriple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy