Pia Zätterström ny SISU-ordförande

Pressmeddelande  •  2009-05-16 18:33 CEST

Pia Zätterström. Så heter SISU Idrottsutbildarnas nya ordförande, som stämman valde i Visby idag. Valberedningen hade nominerat Ola Lundberg till posten, men efter omröstning stod det klart att Pia Zätterström blivit vald med siffrorna 104 mot 84. Nya ledamöter i förbundsstyrelsen är Sandra Muszynski och Johan Kannerberg.

- Jag är oerhört stolt och glad över förtroendet, det kändes som att sitta framför startpallen inför en simfinal med en kombination av adrenalin och lugn. Att vi var två kandidater till ordförandeposten ser jag som något positivt, att uppdraget är eftertraktat och stärker SISU Idrottsutbildarnas varumärke, säger Pia Zätterström.

Pia Zätterström har en gedigen meritlista. Hon har bland annat varit vice ordförande i SISU Idrottsutbildarna i fyra år och ledamot i förbundsstyrelsen i 15, vice ordförande och kommittéledamot i Svenska Simförbundet i 17 år. Hon har dessutom varit styrelseledamot i Limhamns SS, Landskrona SS och Södertörns SS.

Vad vill du åstadkomma som ordförande i SISU Idrottsutbildarna?
- Vi har bättre förutsättningar än någonsin i och med det utökade stadsbidraget och det utökade uppdraget. Vår resurs och kompetens är efterfrågad och idrottens behov i fokus, och det ska vi utnyttja i vårt utvecklingsarbete. För mig är vår vision "Vi är där när idrotten lär" en ledstjärna och ett mål vi ska nå. Vi måste fråga oss vem vi är till för och svaret är idrottsrörelsen. Därför ska idéprogrammet Idrotten vill och visionen Svensk idrott - världens bästa det vi ska bidra till att uppnå. Jag tror vi når dit genom att erbjuda hög flexibilitet och kvalité till föreningarna och förbunden och genom att använda våraresurser optimalt.

Hur är en bra ordförande enligt dig?
- En visionär, någon som lyssnar och är lyhörd, tydlig och förmedlar glädje.

Du är förvaltningschef inom serviceförvaltningen i Botkyrka Kommun, vad kommer din chef att säga om att du tar uppdraget ?
- Han kommer att konstatera att det är bra för mig och för Botkyrka. Han vet att det här kommer att bidra till att utveckla mitt ledarskap och då också mitt uppdrag i kommunledningsgruppen. Han är dessutom väldigt idrottsintresserad och engagerad.

På RIM-rummet på rf.se säger du att ditt bästa tips till unga ledare är att vara nyfikna, ha kul och vara uthålliga. Stämmer det på dig?
- Framför allt är jag uthållig. Och jag har alltid haft kul, annars hade jag inte varit kvar. Nyfiken, frågande och ifrågasättande har jag också alltid varit och det vill jag fortsätta vara. Här vill jag rikta ett stort tack till alla som stöttat mig i såväl min aktiva karriärsom min ledarkarriär, och min familj.

Pia Zätterströms första uppdrag som ordförande var att tacka Rolf Carlsson, som lämnade uppdraget han haft sedan 1991. Stämman utsåg honom till hedersordförande i SISU Idrottsutbildarna. Nya ledamöter i förbundsstyrelsen är Sandra Muzsynski och Johan Kannerberg, den senare på ett tvåårigt fyllnadsval. Jane Andersson, Lena Puhasmägi, Ola Lundberg och Mikael Peterson valdes om på fyra år.


För mer information kontakta

Helena Björck
Press- och medieansvarig
SISU Idrottsutbildarna
070-339 22 38

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.