Skip to main content

SJ satsar 2,5 miljarder i nya och upprustade tåg

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 10:30 CET

SJ genomför nu stora investeringar och kvalitetsförbättringar samtidigt som den svenska persontågtrafiken håller på att avregleras. Bland annat är 20 nya snabbtåg - en investering på två miljarder kronor - beställda, Intercitytågen renoveras grundligt för sammanlagt 350 miljoner kronor och all frontlinjepersonal genomgår en gedigen serviceutbildning på SJ Service Academy.

– Vi moderniserar nu fordonsflottan för att möta morgondagens resenärskrav när det gäller service, kvalitet och kapacitet. SJ står väl rustat inför den ökande konkurrenssituationen och strävar efter att hela tiden förenkla resandet. SJs nya mobilsajt mobil.sj.se gör att man snabbt och enkelt kan göra sina ärenden direkt i mobilen och den som väljer e-biljett behöver bara skriva ut sin biljett från SJs webbplats, säger Jan Forsberg, SJs vd, och kommenterar samtidigt bokslutskommunikén för 2009:

– Trots lågkonjunktur och stora nedgångar i andra transportslag som flyget, minskar bara tågresandet marginellt. Vi tror att allt fler har blivit klimatsmarta och vant sig vid SJ-tågens bekvämlighet. Därför väljer de SJ och tåget framför andra transportslag. SJ gör ett starkt ekonomiskt resultat trots den låga aktiviteten i ekonomin med ett resultat på 460 miljoner kronor efter skatt.

Helåret januari -december 2009

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 8 741 (8 992).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 622 (728).
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 460 (525).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 115 (131).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 11,2 % (13,5).
 • Resandet med SJ minskade med 7 % och justerat för bortfallet av Öresundstågsverksamheten med 2 %.

Fjärde kvartalet oktober - december 2009

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 2 277 (2 393).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 170 (207).
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 128 (148).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 32 (37).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 11,2 % (13,5).
 • Resandet med SJ minskade med 8 % och justerat för bortfallet av Öresundstågsverksamheten med 3 %.

Bokslutskommunikén och VDs presentation finns att hämta på www.sj.se/q4

SJs Pressavdelning tel 010-751 51 84

Varje dag reser 115 000 människor med SJ, Sveriges största tågoperatör. 4 000 anställda arbetar för att tågresorna skall vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ trafikerar 250 stationer mellan Narvik och Berlin. SJs eltåg drivs till 100 procent av förnybar energi från vatten- och vindkraft. Resorna är märkta med Bra Miljöval - världens tuffaste miljömärkning. 2009 omsatte SJ 9 miljarder kronor.