Skip to main content

SJ utrustar X 2000 med hjärtstartare

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2011 13:00 CEST

SJs ledning har fattat beslut om att utrusta alla SJs tåg med hjärtstartare. Till hösten börjar hjärtstartare att placeras ut i SJs tågflotta.

Det blir allt vanligare att installera hjärtstartare i miljöer där många människor vistas. I ett akut läge kan det vara livsavgörande för en person som drabbats av hjärtstopp. Hjärtstartare blir allt mer självklara i publika miljöer, precis som det länge funnits krav på brandsläckare och annan nödutrustning. Allt fler resenärer riktar önskemål om att SJs tåg utrustas med defibrillatorer.

Som ett första steg kommer X 2000 att utrustas med hjärtstartare under hösten. Moderna hjärtstartare är ett komplement till hjärt- och lungräddning och i det närmaste självinstruerande. Apparaten ”säger själv ifrån” om användaren inte gör rätt. Det finns ingen risk att den används vid fel tillfälle och ombordanställda behöver alltså inte tveka ett använda den i en kritisk situation. Hjärträddaren fungerar endast om elektroderna sätts på rätt sätt på den drabbade personen och maskinen känner dessutom av om personen har låg puls eller inte. Alla SJs ombordmedarbetare kommer inför installationen i tågen att få en särskild utbildning i var den finns och hur den används. SJ har valt en känd och beprövad leverantör.

Efter installationen på X 2000 är avsikten att övriga tåg förses med hjärtstartare. Den exakta planen för införandet är ännu inte fastställd.

För mer information, ring SJ Pressavdelning: 010-751 51 84

Varje dag reser 100 000 människor med SJ, Sveriges största tågoperatör. 5 400 anställda arbetar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör varje dag 700 avgångar och trafikerar 170 stationer, varav 20 utomlands, mellan Narvik och Berlin. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2010 omsatte SJ 9 miljarder kronor. SJ säljer även evenemangsbiljetter och upplevelser runt om i Sverige. SJ erbjuder dessutom hotell och tågtaxi.