Skip to main content

Fjärdeklassare lär sig om kris

Nyhet   •   Okt 03, 2016 13:18 CEST

Sydöstra Skånes kommuners gemensamma informationskampanj om hur man agerar före och under en kris fortsätter. Nu får alla fjärdeklassare i sydöstra Skåne får besök.

Stormar och stora mängder snö, skyfall och översvämningar, elavbrott, smittsam sjukdom – det är många händelser som kan utgöra en samhällskris. Även om de är ovanliga, kan följderna bli väldigt allvarliga, både för samhället och, framför allt, för den enskilde. Därför är det viktigt att vara förberedd och ha möjlighet att ta ansvar för sig själv och de som finns i ens närhet.

Omsorg om medborgarna

De fyra sydöstskånska kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad har tillsammans med polis, räddningstjänst och sjukhuset i Ystad tagit fram en broschyr som skickades till alla hushåll under våren.

Broschyren heter "Livsviktig handbok: tänk efter före – agera rätt vid kris" och ger enkla checklistor över vad man kan förbereda och hur man hanterar krisen när den väl kommit, lättfattliga tips och råd för att öka tryggheten. Förhoppningen är att många ska tänka efter före.

– Få har sett till så att man kan klara sig i ett par dagar utan ström, säger Mats Svensson, räddningschef på Sörf, Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund. Ett tips är att ha en krislåda hemma med vevladdare till mobilen, campingkök, batterier, mat som klarar rumstemperatur, ljus m.m.

Skolkampanj

Med start i vecka 40 får alla fjärdeklassare i sydöstra Skåne besök av kommunen, räddningstjänsten och polisen.

– Vi visar en liten teaterpjäs om hur det kan vara när en kris inträffat, säger Thomas Andersson. När ridån gått ner samtalar vi med ungdomarna om vad kriser är, hur man kan förbereda sig och hur man kan hjälpa varandra när krisen är ett faktum.

Skådespelarna är Alexander Ståhl och Emma Nilsson, båda med ett förflutet i Ystads sommarteater.

– Vårens broschyr och höstens skolkampanj är led i att ge dem som bor, lever och verkar i sydöstra Skåne både en tankeställare och möjlighet till en tryggare vardag, säger Thomas Andersson. Den första frågan när barnen kommer hem efter vårt besök i skolan blir säkert "var är broschyren?"

Kampanjen tillsammans med det material som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hela tiden utökar på www.dinsakerhet.se. ger bra tips om hur man kan ta sitt eget ansvar.