Skip to main content

Fortkörning stör mest enligt trygghetsmätning

Nyhet   •   Feb 08, 2017 14:33 CET

Polisens årliga trygghetsmätning visat att brottsligheten minskar i hela polisregion syd, medan otryggheten ökar. I Sjöbo märks främst oro för att bilförare kör för fort.

Sjöbo finns en ökande problematik med bilar som kör för fort (från index 2 till 4).

Andelen personer som inte varit utsatta för något som helst brott har sjunkit något, men är ändå bland de högsta i polisområdet med 84 %.

– Jag är nöjd med resultatet, säger polischef Johan Håkansson. Svaren vi fått i trygghetsmätningen stämmer väl överens med de svar jag får när jag pratar med boende i kommunen.

I Sjöbo kommun avstår man inte avstår från att åka buss i någon större omfattning (index 1).

Oron för villainbrott har ökat från 57 % 2015 till 61 % under 2016.

– Samtidigt har antalet anmälda villainbrott minskat från 50 till 37 under 2016, berättar Johan Håkansson och menar att det förebyggande arbetet mot villainbrott såsom grannsamverkan och informationsmöten har gett effekt:

– Alla har ett eget ansvar att förebygga brott.

Skadegörelse är ett brott som ökar, om än marginellt. Anmälda brott var förra året 181 och 2016 233. 29 % av de som besvarade enkäten är oroliga för just skadegörelse.

– Vi har skadegörelse främst på Storkskolan i Blentarp, säger Johan Håkansson, som tror att områdespoliserna hjälper till att skapa trygghet. Bara 12 % känner att Polisen inte gör sitt jobb. Det är bara Ystad som har en lägre siffra i hela regionen.

Samarbete med Riks-BRÅ

Förebyggande arbete är viktigt i kampen mot brott och för trygghet. Därför deltar Sjöbo kommun i ett pilotprojekt med Brottsförebyggande rådet riks. Där får Sjöbo experthjälp med att identifiera åtgärder och genomföra dem.

Färre brott i regionen
Det som kännetecknar 2016 års mätning i hela polisregion Syd är den diskrepans som finns mellan människors otrygghet och den faktiska utsattheten. Otryggheten ökar, medan den faktiska brottsligheten minskar (2016 års nivåer är de lägsta på 18 år).

– Vi ser allvarligt på den ökande otryggheten hos våra medborgare, men vi gläder oss samtidigt åt att allt färre faktiskt utsätts för brott. Att öka tryggheten är en av polisens viktigaste uppgifter, och det behöver vi arbeta ännu mer intensivt med framöver, säger Susanne Hagström Rosenqvist, polisområdeschef i södra Skåne, i ett pressmeddelande.

Fakta
300 personer får trygghetmätningen. 270 har svarat. Mätningen är statistiskt säkerställd.

Bilden är en pressbild från Polisen.