Skip to main content

Sjöbo allt bättre för företagare

Nyhet   •   Feb 01, 2013 10:34 CET

Näringslivsutvecklare Lena Ytterberg gläds framförallt åt att företagen tycker att de fått en bättre dialog med kommunen:

–Vi har också satsat mycket på företagsfrukostar med olika teman, företagsbesök och att genomföra undersökningar för att ta reda på vad företagarna tycker att vi bör göra för att dialogen skall bli bättre. Att företagarna själva anser att de tagit egna initiativ för att förbättra näringslivsklimatet känns mycket bra. Det är ju så vi vill samverka med dem.

Just nu jobbar Lena Ytterberg med ett åtgärdsprogram för att förbättra klimatet ytterligare för företagandet, som en konsekvens av resultatet på den intervjuunderökning som gjordes under hösten 2012 av 300 företagare i Sjöbo kommun. I mitten av februari beräknar hon att presentera programmet.

I Svenskt näringslivsundersökning har 21 kommuner fått betyget bra. 225, däribland Sjöbo, får betyget godtagbart.

Undersökningen finns på Svensk Näringslivs hemsida.