Skip to main content

Sjöbo kommuns elever över snittet

Nyhet   •   Okt 25, 2016 13:24 CEST

När Skolverket presenterade sitt jämförelsematerial, SIRIS, för 2016 visar Sjöbo kommuns elever på bättre resultat än genomsnitten i Sverige.

– Det visar på att våra insatser har gett resultat. Lärare och rektorer förtjänar en stor eloge för sitt hårda arbete, säger förvaltningschef Richard Löfgren.

Ökad lärartäthet, fortbildning för lärarna och flera projekt för att stödja eleverna gör att årets nior har bättre betyg än tidigare. I hela Sverige har 78,1 % fullständiga betyg i alla ämnen. I Sjöbo är siffran 80 %, jämfört med 63 % förra året.

Fler elever är därmed behöriga att studera på gymnasiet.

– Det är glädjande att fler kan gå gymnasiet. Vi vet att det går bättre för de som gör det och de mår också bättre, säger Richard Löfgren.

Generellt i Sverige har flickor högre betyg. Så är det också i Sjöbo kommun, även om pojkarna i år har höjt sina resultat.

När det gäller betyg i de olika ämnena så är alla elever godkända i hemkunskap, övriga ämnen följer tätt därefter med matematik lägst antal godkända elever (92%). Även i matematik har det skett ett rejält uppsving, vilket kan tillskrivas våra duktiga matematiklärare som under året alla fått kompetensutveckling "Matematiklyftet".Länk till SIRIS hemsida

Fakta
SIRIS är ett verktyg för ökad insyn i skolans värld

SIRIS är en webbplats där Skolverket samlar information om skolors kvalitet och resultat.
SIRIS står för Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem.
SIRIS huvudsakliga målgrupp är skolledare/rektorer, förvaltningstjänste­män och politiker som är ansvariga för resultaten och kvalitén inom barnomsorg och skola. En annan viktig målgrupp är journalister och andra som deltar i debatten om den svenska skolan. Ytterligare en användargrupp är elever och deras föräldrar som har rätt till insyn i den verksamhet de själva deltar i.
Syftet med webbplatsen är att bidra med underlag för olika analyser och jämförelser vad gäller resultat och kvalitet i skolan. Uppgifterna kan tas fram på riks-, län-, kommun- och skolnivå.