Skip to main content

Sjöbos nya mötesplats skapas

Nyhet   •   Jul 03, 2017 13:45 CEST

Emanuel Hansson, Tip Generations Sjöbo, ser fram emot en parkourbana i Sjöbos blivande aktivitetspark. Bild: Olivia Soliz Sjögren

Ett förväntansfullt gäng bjöds på fika och en presentationav projektet innan de fick ge sig i kast med att berätta om sina förväntningar och önskemål på parken.

–En kille åker mycket skate och han visste precis vad han var ute efter, en annan åker mycket kick och det är andra funktioner och annan utformning som är viktig. Jag har nog aldrig hört så många nya uttryck och termer som jag gjort ikväll, säger Åsa Löfgren, utvecklingsledare på tekniska förvaltningen.

Olika intressen till trots fanns det många gemensamma önskemål: Sittplatser är viktigt och parken ska upplevas tryggt att vistas i. Grönska och planteringar ska göra att parken inbjudande för alla, även för de som inte utövar någon av aktiviteterna.

Boende i området där parken planeras fick lämna sina tankar och idéer vid ett möte i januari.
– Det är viktigt att de boende får säga vad de tycker och vad de tänker eftersom det är de som ska bo nära parken, säger Åsa Löfgren. Konsulterna har fått ta del av det som kom fram på mötet och har med det i sitt arbete.

I mitten av maj hölls ett andra möte med de boende på plats vid Malenas park. Den här gången fanns ett dispositionsförslag som visar på hur de olika aktiviteterna kan placeras inom området.

– Nästa steg är att göra en bullerutredning och att ta fram ett gestaltningsförslag som visar hur de olika aktivitetsytorna kan se ut. Förslaget ska presenteras för tekniska nämnden och även för kultur-, tillväxt- och fritidsutskottet i augusti samt för kommunstyrelsen i september. Om allt går som planerat påbörjar vi projekteringen av skatedelen i höst, säger Åsa.

Parkour är en träningsmetod som går ut på att träna kroppen till att på ett smidigt och kontrollerat ta sig över hinder i omgivningen utan hjälpmedel. I Sjöbo finns en förening som heter TIP, This is parkour, som håller träningar. Den äldre generationen önskar boulebanor. Boule, eller pétanque som är en variant av flera olika boulespel, är ett spel och en sport, som spelas genom att kulor av stål kastas mot en liten träkula, kallad lille. Det moderna spelet har sitt ursprung i Frankrike.

Emanuel Hansson, Tip Generations Sjöbo, berättar om Parkour:

–Parkour stärker kropp och sinne Vi är 50 medlemmar i Tip Generations Sjöbo som tränat varje vecka nu under terminen men sen är vi något fler i föreningen som är med och tränar på events, workshops och övriga träningar. Medlemmarna är mellan sex och 20 år.

Jag tycker aktivitetsparken är ett bra initiativ som kommer täcka ett behov som finns i Sjöbo kommun. En ordentlig plats att bara hänga på och skapar möjligheter för möten, samt är inbjudande för den alternativa spontanidrotten som finns bland invånarna.

Att parkour är en av aktiviteterna som ska anläggas tycker jag själv som utövare såklart är det bästa. Dels för att det faktiskt ska finnas en plats i Sjöbo som är utformad för utövandet, men också att det alltid kommer finnas en plats för oss att träna på.

Det som är bra med en parkourpark utomhus är att dem som bara vill prova lite spontant alltid kan göra det, och att de som verkligen vill börja träna i föreningslivet men som kanske vill göra sig lite bekväma med rörelserna innan de börjar har en chans att göra det med. Framförallt så är det bra för nya utövare som vill börja, unga som äldre. Att man lättare kan se möjligheter för träningen på en sådan här plats än om man ska leta fram möjligheterna själv och kanske därför inte börja med denna fantastiska träningsform som stärker både kropp och sinne.

Parkour är en sport som fortfarande är ny och håller på att växa, men det har redan blivit riktigt stort!