Skip to main content

Sjöbos skolor på plats 54 i Sverige

Nyhet   •   Nov 25, 2016 14:42 CET

Arbetet har gett resultat. Sjöbo kommun lyfter 217 placeringar i SKLs öppna jämförelser för grundskolan.

De kommunala skolorna i Sjöbo placerar sig på 54 plats av landet 290 kommuner.

– Lärarna och rektorerna har gjort ett fantastiskt jobb, säger Richard Löfgren, förvaltningschef för familjeförvaltningen, som är stolt och glad över lärarna, rektorerna och eleverna som har jobbat hårt för att nå målen.

Förra året rankades Sjöbo på plats 271 för kommunala skolor och plats 279 sammanslagit med friskolorna. I år är motsvarande siffror 54 och 79.

– Vi konstaterar nu att våra skolor har brutit trenden som länge förhärskat om att våra skolor underpresterar och inte håller kvalité. Vi vågar också sticka ut hakan och säga att detta inte är ett ettårigt fenomen. De mätningar som genomförs gällande måluppfyllelse indikerar att även kommande årskurser presterar över förväntade resultat, säger Richard Löfgren.

Lärare och skolledning har arbetat hårt för att få fler elever godkända och redo för gymnasieskolan. Richard Löfgren pekar ut flera åtgärder som har påverkat måluppfyllelsen:

  • Elever/F��räldrar har tillsammans med skolan kommunicerat höjda förväntningarna.
  • Individuell anpassning av undervisningen har genomförts i alla klassrum.
  • Kontinuerliga uppföljningar på individnivå för samtliga årskurser.
  • Högstadiesatsningen med fler vuxna i klassrummen, tidiga insatser, ökad lärartäthet.

I år är 91 procent behöriga för yrkesinriktade gymnasier
– Vi vet att elever som går gymnasiet lyckas bättre. Det går bra för dem och de mår bra, säger Richard Löfgren. Vi vill att alla ska nå det målet.

Sjöbo kommun vill vara en attraktiv skolkommun. Hur ser framtiden ut?
– Vi är ödmjuka inför den här rankingen. Mycket arbete återstår – förändringsarbete kräver tid. Men nu har vi visat att det går att förändra och vi arbetar vidare, säger Magnus Hammarskiöld (m), ordförande i familjenämnden.

– Varenda unge ska bli sedd, säger Richard Löfgren. Det är viktigt att varje invid är i fokus genom hela skolgången.