Skip to main content

Skånetrafiken förbättrar helgtrafiken Sjöbo - Ystad

Nyhet   •   Dec 08, 2015 11:40 CET

Den 13 december byter Skånetrafikens alla bussar och tåg tidtabell. För Sjöbos del förbättras turutbudet under helgen på linje 301 Sjöbo-Ystad.


  • Linje 301 Sjöbo - Ystad får en rejäl satsning under helgen. Det blir 6 fler turer i vardera riktning, vilket ger en buss i timmen i stället för som tidigare en buss varannan timme. För att få en bra koppling till busslinje 160 i Sjöbo som går vidare till Lund via Veberöd och Dalby kommer bussarna att starta 30 minuter senare från Ystad.

-De tidigare satsningarna på linje 301 tillsammans med bättre bytesmöjligheter mellan olika busslinjer i Sjöbo har verkligen gett resultat i ett större antal som reser kollektivt. Ett bra resande medger ytterligare satsningar. Med de nya turerna på helgen hoppas vi att ännu fler ser kollektivtrafiken som ett intressant alternativ, säger Håkan Kristiansson, affärsutvecklare på Skånetrafiken.

Ändrad körväg i Sjöbo

  • I Sjöbo får linje 330 Hörby - Bjärsjölagård – Sjöbo, linje 338 Sjöbo - Lövestad – Tomelilla och linje 340 Fränninge - Vollsjö – Sjöbo nya körvägar i Sjöbo för att minska trafiken i centrum. Hållplatserna Ommavägen, Gamla torg, Mäster Nilsgatan och Allégatan försvinner, medan nya hållplatser tillkommer på Ommavägen vid Malenagymnasiet och på Ö Idrottsgatan vid Idrottsplatsen. En nyhet är att linje 330 stannar vid hållplatserna Sandbäck, Maltestorp och Åsums Fäladsväg.

Alla resor kan sökas i Skånetrafikens app eller på www.skanetrafiken.se. Här finns även tidtabeller med kartor som visar färdvägen.