Skip to main content

Socialjour utökas

Nyhet   •   Feb 01, 2013 10:40 CET

Sjöbo kommun utökar sitt avtal om socialjour med Vellinge kommun till att gälla även fredags- och lördagskvällar. Den gemensamma jouren delas av flera kommuner i södra Skåne.

Hittills har ordförande i familjenämndens myndighetsutskott har ryckt in vid de tiderna då inte ordinarie då socialjouren varit i tjänst. Avtalet innebär att jouren nu är bemannad med personal med socionomutbildning.

Från och med 1 februari går det att nå socialsekreterare söndag till torsdag mellan kl 18.00 och 00.00 och fred- lördag kl. 17.00-02.00

Som tidigare gäller under dessa tider telefonnummer 073-3336251

Övriga tider nås sociala jouren via polisen i Ystad 114 14.