Skip to main content

Tätortsnära natur bjuder på aktiviteter

Nyhet   •   Jan 09, 2018 11:47 CET

Möllers mosse, vid Färsingaskolan, har fått en fin strandlinje o ett eget grillhus.

Från att ha varit en ganska anonym plats inne i Sjöbo tätort, har Möllers mosse förvandlats till en plats med härlig parkmiljö och ett rikt utbud för alla.

För ett par år sedan anlades utegym, löparslinga, grillhus och ett klätternät norr om dammen - aktiviteter som
nyttjas av många i olika åldrar. En del besöker lekplatsen med sina barn och passar samtidigt på att träna när de ändå är i området. Löparslingan är 400 meter och underlaget är stenmjöl. Slingan är belyst och så är även utegymmet. Vill du ha en lite längre slinga kan du gå runt dammen istället, en sträcka på ca 1,3 km.

Valborgsfirandet vid Möllers mosse är numera en tradition och nästa år finns det sittplatser för de som vill sitta på granitblocken i de två halvcirklarna på slänten ner mot vattnet. Granitblocken kommer från den gamla lokvändarplatsen.

Strandlinjen runt dammen har under året röjts och rensats. Längs den västra strandlinjen planterades strandmattor med vattenväxter i.


En brygga har byggts mittemot granitblocken vilket tillsammans bildar en liten amfiteater.
Bryggan kan användas till att håva från eller att snöra skridskorna om och när det blir is.

Vintertid, när det är snö, är det livat i backen mittemot utegymmet. Här trängs tefat och pulkor med varandra. Efter en stund med pulka- eller skidåkning kan det smaka gott med en grillad korv i grillhuset.

Möllers mosse hittar du inne i Sjöbo tätort. Strax norr om Färsingaskolan breder dammen och grönområdet ut sig.

Kontakt:

Åsa Löfgren

Utvecklingsledare/Företagslots

Tekniska förvaltningen

Sjöbo kommun

Tel 0416 – 274 14

E-post: asa.lofgren@sjobo.se