Skip to main content

Välkomna satsningar på kollektivtrafiken

Nyhet   •   Dec 04, 2014 11:31 CET

Sjöbo kommun välkomnar Skånetrafikens satsningar, som förbättrar förutsättningarna för många av invånarna utanför centralorten.

60 procent av invånarna i Sjöbo kommun bor utanför tätorten. Dessutom pendlar mer än 50 procent av den arbetsföra befolkningen ut varje dag. Det handlar om cirka 4 500 personer. En stor del av dem jobbar i Ystad, men 1 200 pendlar också dagligen till Malmö och ännu fler till Lund. Då är gymnasieeleverna inte ens inräknade. 2 000 personer pendlar dessutom till Sjöbo från andra kommuner.

Därför är det betydelsefullt med en välfungerande kollektivtrafik som inte bara är koncentrerad till centralorten, utan också når invånarna i de mindre orterna. Med Skånetrafikens nya satsningar i Sjöbo skapas ett tydligt nät av linjer som strålar samman vid Sjöbo station och fortsätter vidare till viktiga pendlingsorter och bostadsområden.

Kommunens utvecklingsstrateg Monica Strömbeck välkomnar Skånetrafikens satsningar på utökad och förbättrad busstrafik. Hon betonar att kommunikationerna spelar en avgörande roll för hur attraktiv kommunen är att bo i.

− Det viktigaste är att vi har bra pendlingstrafik till Ystad, Lund och Malmö. Eftersom vi inte har tåg är det betydelsefullt för oss att vi har de här expressbussarna. Sedan hoppas vi så småningom att vi ska få så kallade superexpressbussar, så att det går ännu snabbare.

Monica Strömbeck är nöjd med att många busslinjer vid tidtabellsskiftet både får fler och mer regelbundna turer och att sträckningarna blir tydligare. För Vollsjöborna är det till exempel en stor vinst att slippa åka runt Bjärsjölagård för att ta sig till Sjöbo. Samtidigt beklagar hon att några kommuninvånare blir av med sin busstrafik på grund av dessa förändringar.

− Det är mycket olyckligt. Men för att kunna få till det här upplägget var det nödvändigt. Ett tiotal personer drabbas negativt. Samtidigt får 3 000 personer bättre förutsättningar.

Sjöbo kommun hoppas på ännu fler satsningar framöver. Bland annat anser Monica Strömbeck att Skåneexpressen 8 behöver fler turer mitt på dagen och även på kvällen. Hon hoppas också att Skånetrafiken kommer tillrätta med trängseln ombord på omåttligt populära Skåneexpressen 5.

− Annars är ju Skåneexpressen 5 det överlägset bästa sättet att ta sig till Lund. Det går knappast snabbare med bilen. Du slipper leta efter parkeringsplats och betala parkeringsavgift. Du kommer snabbt och enkelt in dit du ska. Det finns ingen vits med att ta bilen då.

TEXT OCH FOTO: JOHAN BENTZEL