Skip to main content

Dialog ökar förståelse mellan kommun och föreningsliv

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 14:00 CEST

 

Kommunstyrelsens beredning för kultur, turism och fritid hade i onsdagskväll bjudit in föreningsföreträdare till en mötesplats. Detta för att diskutera hur det framtida samspelet och därmed dialogen mellan kommunen och den idéburna sektorn kan utvecklas och bli än bättre. Mötet inleddes med frågor om det nya stödsystemet, som varit i bruk sedan årsskiftet, och hur föreningarna upplevet processen av förändringsarbetet från idé till beslut. Flertalet av de närvarande föreningsföreträdarna uttryckte att de känt sig delaktiga och informerade genom hela skapandeprocessen av ett nytt stödsystem.

De närvarande diskuterade sedan vidare om denna dialogform vore något att utveckla än mer i Sjöbo, och alla närvarande var positiva till detta, Bland det som yttrades återfinns bland annat: behöver byta tankar och möjligheter/problem, bra med ökad samverkan mellan föreningar och med kommunen, lära och få information o erfarenheter av andra.


De närvarande var överens om att fortsätta att träffas på detta sätt och förhoppningsvis med fler deltagare -både kommun- och föreningsrepresentanter - på plats vid nästa tillfälle som planeras under tidig höst. Den framtida mötesformen bör vara som ett "öppet forum" och där alla kan bidra till innehållet.

-  Ett dialogforum ökar både insikt och förståelse mellan kommun och idéburen sektor i Sjöbo, men också inom kommunen och den idéburna sektorn. Mötesplatser som dessa gynnar såväl föreningsliv, folkhälsan och tillväxten i Sjöbo, säger folkhälso- och föreningsstrateg Therese Nilsson

Kontakt: Therese Nilsson, Folkhälso- och föreningsstrateg Tel. 0416-272 30
eller
therese.nilsson2@sjobo.se


Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se