Skip to main content

Kulturrådet stöttar skapande förskola

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2018 08:12 CET

Förskolebarnen får se Månteaterns föreställning VEM? Inför och efter föreställningen får barnen träffa en dramapedagog och göra övningar som knyter an till pjäsens teman.

Kulturrådet stöttar skapande förskola


Förskolorna fortsätter att jobba med läsfrämjande insatser. Nu ger Kulturrådet bidrag till två förskolor för insatser inom drama.

Lillgårdens och Linnéstugans förskolor i Sjöbo har beviljats bidrag för skapande förskola från Kulturrådet, för att göra en teaterresa till Lund och se Månteaterns föreställning VEM? Inför och efter föreställningen kommer barnen i förskolan att träffa en dramapedagog och göra övningar som knyter an till pjäsens teman. Förskolorna fick 60 000 i bidrag, som ska räcka till föreställningar, dramapedagog och bussar. Även andra besök planeras för fullt på förskolorna, som gärna vill ta till vara på chansen att utforska Lund.

VEM? Handlar om känslor och relationer. Vad gör en när en inte får vara med och leka? Hur kan en säga förlåt när en har gjort något dumt? I finurliga kostymer baserade på karaktärerna i Stina Wirséns böcker lotsar skådespelarna barnen genom en föreställning späckad med igenkänningshumor – och igenkänningstragik.

– Vi vill stärka dramats roll i förskolan. Eftersom vi jobbar så intensivt med läsfrämjande just nu ligger det också nära till hands att välja en pjäs baserad på böcker, så att barnen både kan känna igen figurerna och fortsätta följa dem efter föreställningen, säger Gunnel Bengtsson, förskolechef på Lillgården och Linnéstugans förskolor.

Eftersom skapande förskola är nytt för kommunen ska projektet utvärderas noga, med syfte att se om kommunen även fortsättningsvis ska söka kulturrådets bidrag för skapande förskola. Skapande förskola är en nyhet från Kulturrådet, och från och med ansökningsomgången som pågår just nu kan skolornas huvudmän söka bidrag för både förskola och skola. Sjöbo kommun var en av de kommuner som fick bidrag i den första öppna ansökningsomgången. Bidraget riktar sig till förskolor som har långt till kulturinstitutioner.

Kontakt Paula Brante

Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se