Skip to main content

Sjöbos invånare ger bra betyg

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2014 11:12 CEST

Sjöbo kommun är en bra plats att leva på och invånarna är nöjdare än någonsin. Det visar resultat av SCB:s medborgarenkät.

Sjöbo kommun har för femte året deltagit i SCB:s Medborgarundersökning. 1200 invånare i åldrarna 18-84 år har fått enkäten och 48 procent har svarat. Undersökningen genomfördes från den 20 mars till den 12 maj 2014.

– Enkäten genomförs för att att vi ska veta vad medborgarna tycker om sin boendekommun. Den visar vad vi ska arbeta med att förbättra och var vi gör ett bra jobb. I år är det ett glädjande resultat som vi ska arbeta för att bevara och stärka ytterligare, säger Roger Larsson, kommundirektör.

Helhetsbetyget för de tre delarna, Nöjd-Region-Index (NRI), Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och Nöjd-Inflytande-Index (NII) har höjts jämfört med föregående år, även om skillnaderna inte är statistiskt säkerställda.

119 kommuner deltog i undersökningen hösten 2013 och våren 2014. NRI för samtliga kommuner blev 60, NMI 54 och NII 40.

Delen Nöjd-Region-Index innehåller frågor om kommunen som en plats att bo och leva på, delen Nöjd-Medborgar-Index innehåller frågor om kommunens olika verksamheter och delen Nöjd-Inflytande-Index innehåller frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre klassas som ”mycket nöjd”.

  
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

 
 

 

2009


 

 

2011


 

 

2012


 

 

2013


 

 

2014


 

 

NRI


 

 

65


 

 

58


 

 

56


 

 

58


 

 

61


 

 

NMI


 

 

57


 

 

53


 

 

54


 

 

52


 

 

57


 

 

NII


 

 

39


 

 

39


 

 

39


 

 

37


 

 

43


 

 

 


Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se