Skip to main content

Sjöbos politiker utbildas inför sitt uppdrag

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2019 13:40 CET

Sjöbos politiker utbildas inför sitt uppdrag

Inför varje ny mandatperiod håller Sjöbo kommun utbildning med alla politiker – både nya och erfarna.

– Alla som har valts till ett uppdrag i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd, kommunalt bolag, kommunalförbund eller som revisor bjuds in till en övergripande utbildning för förtroendevalda, berättar kanslichef Magdalena Bondesson.

Utbildningen är i fyra delar. Syftet är att delge viktig kunskap som politikerna behöver i sina uppdrag. Först ut den 9 februari handlar det om styrning och ledning av den kommunala verksamheten, ansvar och befogenheter. Då håller Axel Danielsson, ofta anlitad som utbildare och rådgivare av både förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting i utbildningen.

Därefter handlar det om information från kommunens verksamheter och kommunala bolag, kommunens ekonomi, personalpolitik, ersättning och arvoden för politiker och upphandling.

Media är välkomna att delta vid utbildningarna.

Kontakt: Magdalena Bondesson

Program:

Del 1

Tid:Lördagen den 9 februari 2019

Hålltider
09.00-09.30 Samling och kaffe

09.30 Kursstart

12.00-13.00 Lunch

16.00 Avslutning och kaffe

Plats:Sessionssalen i Kommunhuset, Sjöbo

Innehåll:Styrning och ledning av den kommunala verksamheten; ansvar och befogenheter. Se separat program.

Medverkande:Axel Danielsson, konsult med inriktning på styrning och ledning av kommuner och landsting med mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom kommunal verksamhet.

Del 2

Tid:Måndagen den 4 mars 2019 kl. 18.30-21.30

Plats:Sessionssalen i Kommunhuset, Sjöbo

Innehåll:Information om Sjöbo kommuns verksamheter
Information om de kommunala bolagen

Medverkande:Förvaltningschefer och vd:ar

Del 3

Tid:Måndagen den 18 mars 2019 kl. 18.30-ca 21.00

Plats:Sessionssalen i Kommunhuset, Sjöbo

Innehåll:Kommunens ekonomi i korthet

Medverkande:Ekonomichef Ann-Christin Walméus

Del 4

Tid:Tisdagen den 26 mars 2019 kl. 18.30-ca 21.00

Plats:Sessionssalen i Kommunhuset, Sjöbo

Innehåll:Kommunens personalpolitik

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Upphandling

Medverkande:HR-chef Dan Sivnert
Enhetschef löner Cecilia Skorup
Upphandlingschef Linda-Marie Malm

Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se