Skip to main content

Telia släcker telestationer i Sjöbo kommun

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 13:48 CET

Telia har beslutat att montera ner delar av kopparnätet för fast telefoni under fjärde kvartalet 2016. I Sjöbo berör övergången ca 900 hushåll och företag.

De äldsta delarna av det fasta telenätet kan inte moderniseras för att möta dagens och framtidens krav. Det är varken tekniskt eller ekonomiskt möjligt att erbjuda kunderna bra lösningar med denna föråldrade teknik. Det är bakgrunden till det teknikskifte som nu genomförs. Tjänster som kommer att påverkas är telefoni, bredband, TV och olika grossist- och företagstjänster.

– Kommunledningen har träffat Telia och framfört kommunens oro över konsekvenserna. Frågan är även lyft på regional nivå i Region Skåne och på Kommunförbundet, säger Roger Larsson, kommundirektör i Sjöbo kommun.

Vård- och omsorgs kunder behöver inte oroa sig. Ingen blir utan sitt trygghetslarm. De analoga trygghetslarmen i berört område digitaliseras.

Telia menar att fiber- och mobilnät möter kundernas behov av att kunna använda allt mer data och har redan blivit de vanligaste infrastrukturerna för uppkoppling. Näten byggs dessutom för att kunna leverera den driftsäkerhet som är en förutsättning för till exempel digitala välfärdstjänster. För att leva upp till kundernas krav behövs därför en successiv övergång till mer framtidssäker teknik, främst via fiber eller mobilnäten.

Om du är berörd kommer Telia, eller annat ansvarigt telebolag som använder deras nät, att kontakta dig så att du kan få mer information om vilka tjänster som påverkas hos dig och information om alternativen.

Planerade förändringar i Sjöbo under 2016

I Sjöbo berör övergången ca 900 hushåll och företag på nedanstående station/stationer under 2016:

Alestad
Bjälkhult
Branstad
Klasaröd
Näsbybro
Tolånga
Vallarum
Vanstad
Öved

Telia erbjuder mobil telefoni och mobilt bredband som alternativ. Enligt Telia har deras 4G nät 100 % täckning i berörda områden. För kunder med dålig inomhustäckning erbjuder Telia en yttre antenn inklusive installation. Hjälp att kom igång med tekniken ges vid behov.

Berörda kunder kan naturligtvis välja vilken operatör de vill och uppmanas titta på olika alternativ för att hitta den lösning som passar det enskilda behovet bäst.

Jag vill veta mer:

Telia och Post- och telestyrelsen har mer information om förändringarna och vilka alternativ som finns:

http://www.telia.se/foretag/aktuellt/2015/Oktober/overgangen-till-framtidens-nat-fortsatter

http://www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Fast-telefoni/Forandringar-i-tele--och-bredbandsnaten/

Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se