W1xwjvicazthjdv7yfou

Besvärligt isläge i flera svenska farvatten

Nyheter   •   Mar 16, 2018 16:44 CET

Efter en lång period med kyla och relativt måttliga vindar har förhållandena under vecka 11 förändrats vilket i sin tur inneburit ett betydligt besvärligare isläge i flera av de svenska farvattnen. Detta på grund av att friska till hårda vindar från norr som sedan början av den gångna veckan bitvis pressat ihop isfältet ordentligt. Det är framförallt i Norra Kvarken som isdriften varit som störst.

Dx93lagx38h8uavv7icr

Nytt arbetstidsavtal för Sjöfartsverkets helikopterpersonal

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 13:39 CET

Nu är det nya arbetstidsavtalet för helikopterpersonalen inom Sjöfartsverkets räddningshelikopterverksamhet underskrivet av samtliga parter. - Det nya avtalet innebär stabilare personalförsörjning och en mer effektiv lösning för att utföra sjö- och flygräddningsuppdraget samt stödja övriga delar av samhället, säger Katarina Norén, generaldirektör på Sjöfartsverket.

Qyc2mlmu9y5dua5pfu2a

Isbrytaren Ale återvänder till Vänern

Nyheter   •   Mar 02, 2018 12:54 CET

​Isen fortsätter att växa till på de svenska farvattnen. På Vänern har istillväxten blivit så omfattande att isbrytaren Ale från och med söndag den 4 mars kommer att stationeras där. - Vi förväntar ytterligare istillväxt på Vänern i minst en vecka framåt, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Btjfq7hluxqwysy6njzc

​ 1208 fall av sjöräddning under 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 10:49 CET

Antalet sjöräddningsinsatser under fjolåret uppgick till 1208, vilket är marginellt högre än 2016. 2017 blev därmed det mest sjöräddningsintensiva året sedan 2007. I den södra halvan av landet inträffade en av de blåsigaste junimånaderna på länge vilket kan vara en faktor till att antalet sjöräddningsärenden under juni var det högsta på åtskilliga år.

Fx3u8ipqxkenvasbzhpi

Behov av isbrytarassistans från Sundsvall och nordvart

Nyheter   •   Feb 26, 2018 17:16 CET

Den senaste tidens stränga kyla medför konsekvenser för vintersjöfarten. Till samtliga hamnar från Sundsvall och nordvart krävs nu isbrytarassistans. Även i Mälaren, Vänern och Kalmarsund stationeras nu Sjöfartsverkets isbrytande fartyg.

Cy9yugssoieoapdxaktb

Så samsas du med vintersjöfarten på isen

Nyheter   •   Feb 09, 2018 07:32 CET

Ska du ut och åka skridskor eller fiska på de svenska insjöarna och kustvattnen? Tänk då på att det förekommer sjöfart året om även när det finns is. Se därför till att ha stor kunskap och vara väl utrustad.

Z2p6mchsqsfjj0vco1wu

Samtliga fem statsisbrytare i drift

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 13:52 CET

På måndagen avgick isbrytaren Atle från Luleå för att inleda sin isexpedition för året. Därmed är samtliga fem statsisbrytare i drift. - De senaste veckorna har isläggningen tagit fart. Hela Bottenviken ner till Kvarken är isbelagd sedan den gångna helgen, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket

K7rdbtztfl5q4kklj5dd

Frej fjärde isbrytaren i drift

Nyheter   •   Feb 02, 2018 15:25 CET

​Frej blev på onsdagen den fjärde statsisbrytaren i drift. Hon kommer inledningsvis att assistera trafiken i norra Bottenhavet. - Riktigt kall luft täcker norra Sverige. Vi räknar med att hela Bottenviken ner till Kvarken kommer att vara isbelagd inom några dygn, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Dx93lagx38h8uavv7icr

Parterna överens om principerna för nytt arbetstidsavtal för helikopterpersonalen

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 16:00 CET

Efter nära ett års förhandling är nu parterna överens om vilka principer och ersättningar som ska gälla för den flygoperativa personalen inom Sjöfartsverkets räddningshelikopterverksamhet.

Ibz8erficaubbszjxx7z

Fortsatt 15 minuters insatstid för Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar under februari

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 22:08 CET

Insatstiden för Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar kommer fortsätta att vara 15 minuter dygnet runt under februari. I de intensiva avtalsförhandlingarna har parterna närmat sig varandra och situationen har ljusnat något. Parterna har även enats om en interimslösning som innebär att 15 minuters insatsberedskap kan upprätthållas även under februari.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • info@sjofartsverket.se
  • 010-478 48 40

Om Sjöfartsverket

Säkra sjövägar för en hållbar framtid

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn och lyder under Näringsdepartementet.

Ett statligt affärsverk är en förvaltningsmyndighet som verkar utifrån affärsmässiga principer och har större ekonomisk handlingsfrihet än en vanlig myndighet. Sjöfartsverket finansieras till största del genom avgifter på handelssjöfarten (farleds- och lotsavgifter) samt försäljnings- och uppdragsintäkter, men har även anslag över statsbudgeten för sjöräddning, andra fritidsbåtsändamål och viss kanalverksamhet.

Som myndighet ska Sjöfartsverket tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

Utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och myndigheternas befogenheter och skyldigheter, beslutar regeringen om förutsättningarna för varje myndighets verksamhet. Det sker i myndighetens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag.

Sjöfartsverkets styrelse ansvarar för verksamheten inför regeringen. Regeringen utser generaldirektören, som också ingår i styrelsen.

Verksamheten och resultatet följs upp och utvärderas dels genom den årsredovisning som lämnas till regeringen och dels via löpande mål- och resultatdialoger, där resultatet, verksamhetens inriktning och frågor av strategisk vikt diskuteras.

Adress

  • Sjöfartsverket
  • Östra promenaden 7
  • 60178 Norrköping
  • Sverige

Länkar