Qyc2mlmu9y5dua5pfu2a

Isbrytaren Ale inleder årets isbrytarsäsong

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 07:40 CET

Vintern är oåterkalleligen här. Under onsdagen den 6 december inleddes isbrytarsäsongen då Sjöfartsverkets isbrytare Ale gick i drift. Det är väldigt kallt i vattnet i Bottenviken jämfört med samma tid de senaste åren. Det kan innebära att isen lägger sig snabbt om det blir ihållande kyla och vindstilla.

U3m7gmxzgqybpx89opdn

Nytt projekt för säkrare och effektivare sjöfart i Östersjön

Nyheter   •   Dec 05, 2017 15:56 CET

Förbättrad säkerhet för färjetrafiken mellan Stockholm och Åbo samt effektivare godsflöde på transportleden Gävle-Rauma står i fokus för EfficientFlow. Projektet pågår i tre år med start 2018 och har en projektbudget på 4,5 miljoner euro, som till stor del kommer från EU:s regionala program Interreg Central Baltic.

H1sc95iyxxepotjniu1m

Nytt pressnummer till sjö- och flygräddningscentralen från den 4 december

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 08:10 CET

Från och med kl. 14 måndag den 4 december är pressnumret till sjö- och flygräddningscentralen 0771-40 90 09. För personer i nöd är larmnumret fortfarande 112.

Fq0bdwpkqb9uapwufdce

Projekt Malmporten till Mark- och miljööverdomstolen

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 10:22 CET

Mark- och miljööverdomstolen kommer att pröva frågan om hantering av de förorenade muddermassorna i projektet Malmporten. Huvudförhandlingen äger rum i Luleå den 30-31 januari 2018.

Kh2txpstfn5fweb8nsfd

Så kan den svenska isbrytarflottan förnyas

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 09:31 CET

De fem statsisbrytarna bör vara ersatta senast år 2030 och projektering av den första nya isbrytaren bör påbörjas inom kort. Det föreslår Sjöfartsverket i en förstudie om hur de nuvarande isbrytarna kan ersättas.

Yayswmradbbdzkps8qtd

Sjöfartsverket inför ny avgiftsmodell och höjer avgifterna

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 07:32 CET

Handelssjöfarten till och från Sverige bekostar merparten av den maritima infrastrukturen genom avgifter till Sjöfartsverket. Från och med den 1 januari 2018 inför Sjöfartsverket en ny avgiftsmodell i syfte att säkerställa en hållbar ekonomi för verket. Samtidigt höjs farledsavgiften med 9 procent för att säkra genomförande och utveckling av de tjänster som Sjöfartsverket tillhandahåller.

Btjfq7hluxqwysy6njzc

900 fall av sjöräddning under årets fritidsbåtsäsong

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 08:40 CEST

Antalet sjöräddningsinsatser från maj till och med september i år uppgick till 900, vilket är marginellt högre än 2016. Årets fritidsbåtsäsong är ändock den mest sjöräddningsintensiva sedan 2007, visar statistik från Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral. De län där flest sjöräddningsinsatser genomfördes var Västra Götaland (205), Stockholm (179) samt Skåne (126).

Awbtjpb5ysf5pdygfya0

Sveriges bidrag säkrat till den svensk-finska vintersjöfartsforskningen

Nyheter   •   Okt 19, 2017 08:44 CEST

Sjöfartsverkets ansökan om medel för de årliga utlysningarna 2018-2020 har beviljats av Trafikverkets portföljstyrelse för sjöfart. Det handlar om drygt 3 miljoner kronor.

Gtepypsinhjgsgivxkbh

Det byggs fler nya fyrar än antalet som läggs ner

Nyheter   •   Okt 11, 2017 09:07 CEST

Det byggs fler nya fyrar än antalet som läggs ner. Numera är det också möjligt att köpa färdiga fyrkurar i glasfiber från Norge.

R3mddttyomaijg9f4bns

Omfattande sjöräddningsövning kring Kapellskär torsdagen 5 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 07:03 CEST

På förmiddagen torsdagen den 5 oktober kommer larm om att två segelbåtar kolliderat i området kring Kapellskär. I samband med kollisionen sjunker de två båtarna. Det är inledningen till en omfattande sjöräddningsövning som genomförs kring Kapellskär torsdagen den 5 oktober. Välkommen att följa övningen på plats från ett av de medverkande fartygen.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • info@sjoyrfaqbrtynsvbupzerket.se
  • 010-478 48 40

Om Sjöfartsverket

Säkra sjövägar för en hållbar framtid

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn och lyder under Näringsdepartementet.

Ett statligt affärsverk är en förvaltningsmyndighet som verkar utifrån affärsmässiga principer och har större ekonomisk handlingsfrihet än en vanlig myndighet. Sjöfartsverket finansieras till största del genom avgifter på handelssjöfarten (farleds- och lotsavgifter) samt försäljnings- och uppdragsintäkter, men har även anslag över statsbudgeten för sjöräddning, andra fritidsbåtsändamål och viss kanalverksamhet.

Som myndighet ska Sjöfartsverket tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

Utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och myndigheternas befogenheter och skyldigheter, beslutar regeringen om förutsättningarna för varje myndighets verksamhet. Det sker i myndighetens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag.

Sjöfartsverkets styrelse ansvarar för verksamheten inför regeringen. Regeringen utser generaldirektören, som också ingår i styrelsen.

Verksamheten och resultatet följs upp och utvärderas dels genom den årsredovisning som lämnas till regeringen och dels via löpande mål- och resultatdialoger, där resultatet, verksamhetens inriktning och frågor av strategisk vikt diskuteras.

Adress

  • Sjöfartsverket
  • Östra promenaden 7
  • 60178 Norrköping
  • Sverige

Länkar