Skip to main content

Taggar

Sjömätning i Stockholms skärgård ger nya rutter för kollektivtrafiken – välkommen på pressträff

Sjömätning i Stockholms skärgård ger nya rutter för kollektivtrafiken – välkommen på pressträff

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 13:24 CEST

Nu har stora delar av Stockholms skärgård sjömätts för första gången sedan slutet av 1800-talet. De nya sjömätningarna har resulterat i att över 100 risker blivit kända längs den sjöburna kollektivtrafikens rutter och kommer att innebära förändrade rutter. Resultaten presenteras på en pressträff hos Sjöfartsverket (af Pontins väg 6 på Djurgården) i Stockholm onsdagen den 22 maj kl. 9.00.

Nu undersöks marknaden för framtida helikopterbasering

Nu undersöks marknaden för framtida helikopterbasering

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2019 11:27 CEST

​Under 2019 räknar Sjöfartsverket med att besluta om en långsiktig lösning för basering av räddningshelikopterverksamheten i södra Sverige. Nu har en förfrågan om möjligheterna att tillhandahålla en helikopterbas i det området gått ut.

Isbrytaren Ale avslutar årets isbrytarsäsong

Isbrytaren Ale avslutar årets isbrytarsäsong

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2019 15:44 CEST

Fredagen den 3 maj avslutade isbrytaren Ale årets isexpedition. Samtidigt avvecklades de sista trafikrestriktionerna för svenska hamnar. - Årets issäsong var mycket lindrig. Maximal isutbredning inträffade redan i slutet av januari, vilket är mycket tidigt på säsongen, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Mycket lindriga isförhållanden i svenska farvatten

Mycket lindriga isförhållanden i svenska farvatten

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2019 07:12 CEST

Det är redan öppet vatten i stora delar av Bottenviken, vilket lett till att två av de fem svenska statsisbrytarna redan har avslutat sina respektive isbrytningsexpeditioner. - Den här tiden på året brukar innebära betydligt besvärligare isförhållanden än vad som är fallet nu, säger Amund E. B. Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Första sjömätarna examineras efter unik utbildning

Första sjömätarna examineras efter unik utbildning

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2019 15:37 CET

Idag examinerades de första sjömätarna någonsin från Sjömätarutbildningen i Göteborg – en utbildning som länge varit efterfrågad i Sverige både av Sjöfartsverket och andra aktörer. Sjömätning är något som gynnar hela samhället. Desto mer vi vet om de vatten vi rör oss i, ju säkrare, miljövänligare och effektivare kan vi färdas, transportera och planera för framtiden.

Muddring av farleden till Hargs hamn

Muddring av farleden till Hargs hamn

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2019 08:20 CET

Under hösten 2019 startar Sjöfartsverket muddring av befintlig farled till Hargs hamn i Östhammars kommun. Detta efter tidigare dom den 23 oktober 2012. - Projektet är strategiskt viktigt för hamnen. Det tillgodoser bland annat krav och förväntningar från Lantmännen som inviger sin nya spannmålsterminal på området i maj 2019, säger Peeter Nömm, vd för Hargs hamn.

Slussbygget i Södertälje försenas

Slussbygget i Södertälje försenas

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2019 10:00 CET

Ombyggnationen av slussen i Södertälje försenas i två år och blir dyrare än beräknat. Med förseningen ökar projektets kostnad från 1,8 miljarder till 2,7 miljarder kronor. Sjöfartsverket kräver nu att anläggningsentreprenören tar sitt ansvar och gör de nödvändiga förändringar som behövs för att kunna slutföra projektet.

Fler räddningshelikoptrar krävs för ökad förmåga

Fler räddningshelikoptrar krävs för ökad förmåga

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2019 12:17 CET

Regeringen bör utreda om Sjöfartsverket ska tillföras ytterligare räddningshelikoptrar. Det är en av rekommendationerna som Statens haverikommission (SHK) lämnar i sin temautredning av Sjöfartsverkets räddningshelikopterverksamhet. - SHK:s rekommendationer är i linje med Sjöfartsverkets ståndpunkt, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningsavdelningen på Sjöfartsverket.

Samtliga fem statsisbrytare i drift

Samtliga fem statsisbrytare i drift

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2019 10:59 CET

På måndagen avgick isbrytaren Oden från Luleå, för att på tisdagen följas av isbrytaren Frej. Därmed är nu samtliga fem statsisbrytare i drift. - Just nu växer isen till snabbt i framförallt Bottenviken, men även längs kusterna i Bottenhavet, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Snabb istillväxt i de svenska farvattnen - isbrytaren Ale till Vänern

Snabb istillväxt i de svenska farvattnen - isbrytaren Ale till Vänern

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2019 17:12 CET

​I takt med den tilltagande kylan växer nu isen till på de svenska farvattnen. I Bottenviken assisterar isbrytarna Ymer och Thetis sjöfarten, och på måndag den 21 januari anländer isbrytaren Ale till Vänern för att assistera fartygen där. - Vi förväntar oss istillväxt i minst en vecka framåt, säger Amund E. B. Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Utökad träning i fjällmiljö för Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar

Utökad träning i fjällmiljö för Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2019 11:47 CET

Under elva veckor i vinter kommer Sjöfartsverkets helikopterbesättningar att öva i högalpin terräng i Lapplandsfjällen. Det innebär att Visbybasen tillfälligt kommer att täckas av räddningshelikoptrarna i Kristianstad och Norrtälje. - Vi fortsätter att stärka vår förmåga att agera i fjällen vintertid, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningsavdelningen på Sjöfartsverket.

Ytterligare räddningshelikoptrar krävs för att nå förmåga att släcka skogsbränder

Ytterligare räddningshelikoptrar krävs för att nå förmåga att släcka skogsbränder

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2019 12:59 CET

Efter förra sommarens skogsbränder gav regeringen i uppdrag åt Sjöfartsverket att utreda förutsättningarna för att verkets sju räddningshelikoptrar ska kunna användas för att släcka skogsbränder. Nu har Sjöfartsverket lämnat sin rapport.

Utökat isbrytarsamarbete med Estland och Finland föreslås

Utökat isbrytarsamarbete med Estland och Finland föreslås

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2018 12:37 CET

Svenska isbrytare kan i framtiden komma att assistera sjöfarten till estniska hamnar och samtidigt som estländska isbrytare kan utföra assistanser på svenskt område. Det kan bli följden av det samförståndsavtal om isbrytarsamarbete som Sjöfartsverket har träffat med motsvarande myndigheter i Estland och Finland.

Allt färre skjuter falska nödraketer

Allt färre skjuter falska nödraketer

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2018 09:00 CET

Antalet falsklarm gällande nödraketer fortsätter att minska. Det besparar samhället och sjöräddningsorganisationen stora resurser varje år.

Ny fyrteknik  sparar miljö

Ny fyrteknik sparar miljö

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 07:31 CET

En ny typ av fyrlykta har installerats i Luleå farled och syftet med studien är att se om lyktan kan ersätta två fyrar i en traditionell enslinje. Förhoppningsvis kan ny teknik spara stora markområden som annars behövs för nya enslinjer i farledsprojekt Malmporten.

Isen ska minskas i Luleå hamn

Isen ska minskas i Luleå hamn

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 07:30 CET

​Isen ställer till stora problem för sjöfarten i Luleå hamn. Nu startar ett isreduceringsprojekt inom ramen för farledsprojekt Malmporten. Viktigast för isreduceringsstudien blir att kunna motivera den miljömässiga fördelen utifrån mindre bränsleåtgång för fartyg och bogserbåtar samt tidsvinsten som fartygen beräknas göra.

Västerviks kommun tar över Spårö båk

Västerviks kommun tar över Spårö båk

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 08:00 CET

Sedan 1777 har båken på Spårö väglett sjöfarande till och från Västervik. Med tiden har båken blivit en stolt symbol för Västervik och nu tas nästa steg i dess historia. Från och med onsdagen den 31 oktober tillhör båken Västerviks kommun, som köper den av Sjöfartsverket.

846 fall av sjöräddning under maj – augusti 2018
Brandbekämpning med äldre helikoptrar möjlig – men med inverkan på nuvarande beredskapsförmåga

Brandbekämpning med äldre helikoptrar möjlig – men med inverkan på nuvarande beredskapsförmåga

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 08:55 CEST

Det är teoretiskt möjligt att göra en eller två av Sjöfartsverkets avvecklade räddningshelikoptrar av typen Sikorsky S76 operativa för att bekämpa skogsbränder inom ett par månader – men det skulle ge negativ inverkan på beredskapsförmågan för de nuvarande räddningshelikoptrarna. Det visar en utredning som Sjöfartsverket genomfört på uppdrag av regeringen.

Rekordmånga fall av sjöräddning i sommar

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 11:11 CEST

Antalet sjöräddningsfall från maj till juli har uppgått till 651. Det är de högsta siffrorna på över 15 år. Juni månads 214 fall är också det högsta den månaden sedan 2000, då våra mätningar börjar. Juli har dessutom varit årets hittills mest intensiva månad, med 350 sjöräddningsfall.