This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Isbrytaren Ale inleder årets isbrytarsäsong

Pressmeddelande -

Isbrytaren Ale inleder årets isbrytarsäsong

Under tisdagen den 28 januari inleddes årets isbrytarsäsong med att statsisbrytaren Ale assisterade ett handelsfartyg ut från Luleå. Säsongstartaren som inleddes något senare än normalt har inneburit besparingar i både tid och bränsle för Sjöfartsverket.

– Årets säsongsstart för isbrytarna inleddes något senare än under de senaste åren, men det är fortfarande flera månader kvar av vintersjöfartssäsongen, säger Amund Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Det milda vintervädret har tydligt märkts av utmed de svenska kusterna, men också lett till att sjöfarten till och från de svenska hamnarna hittills klarat sig helt utan isbrytarassistans. Väderförhållandena har samtidigt inneburit besparingar i både tid och bränsle för Sjöfartsverket. Men under de senaste dagarna har både kyla, snöfall och ostliga vindar över Bottenviken snabbt förändrat isförhållandena.

– Nu har en del av den nybildade isen blåst samman till en stampisvall på Bottenviken strax öster om Luleå. Isbrytaren Ale är nu i drift och är redo att assistera sjöfarten. Från och med onsdag förmiddag är även isbrytaren Frej i omedelbar beredskap, säger Amund Lindberg.

Med start söndagen den 2 februari gäller skärpa restriktioner för sjöfarten till och från hamnarnas längs med sträckan Kalix – Haraholmen. Restriktionerna syftar till att öka sjötrafikens smidighet och införs varje vinter för de områden där isen kan påverka sjöfarten.

Restriktionerna innebär också att enbart fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans. Även på Ångermanälven gäller restriktioner sedan början av januari.


Fakta - Sjöfartsverkets isbrytning

Sjöfartsverket ansvarar för att samtliga svenska hamnar kan ha öppet året runt. Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar, dirigerar, leder och bogserar fartyg som har problem att komma fram. Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har isbrytarförmåga.

Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör isbrytarna en viktig funktion för att Sveriges infrastruktur ska stå sig stark.

Vbehov hyrs externa resurser i form av bland annat bogserbåtar in.


För vidare information

Sjöfartsverkets isbrytarledning, 0771-63 25 25

Sjöfartsverkets presstjänst, 010-478 48 40, info@sjofartsverket.se

Ämnen

Taggar


Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Presskontakt

Relaterade nyheter