Skip to main content

Isreducering hjälper Luleå hamn - välkommen på pressträff i Luleå tisdag 28 maj

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2019 14:33 CEST

Isen ställer till stora problem för sjöfarten i Luleå hamn. Foto: Luleå hamn

Isen utmanar Luleå hamn vintertid. Smältning av is med hjälp av varmt vatten i smältbassäng och strömbildare, kan vara en möjlighet att minska problemen. Under den gångna vintern har en isreduceringsstudie genomförts i Luleå hamn. Resultatet presenteras på en pressträff i Luleå hamns lokaler på Strömören tisdag 28 maj kl. 10. Välkommen!

Dagens farled in till Luleå är lång och smal. Det innebär bland annat att fartygen inte kan backa ut genom den efter att ha lossat eller lastat vid kaj. Fartygen får därför hjälp av bogserbåt att vända vid kaj, men när isen bryts flera gånger i vändområdet skapar det stor istillväxt.

Isreduceringsstudien är en av totalt sex delstudier som görs inför farledsprojekt Malmporten i Luleå. Syftet är att hämta in olika slags kunskaper som kan användas i projektet som beräknas starta under 2022-2024. 90 procent av europeiska unionens järnmalmsproduktion har anknytning till Luleå hamn och därför är Luleå prioriterad som strategisk hamn av EU.

Rapporten om lämpliga åtgärder presenteras tisdagen den 28 maj kl. 10 vid en pressträff i Luleå av konsulterna och professorerna Lennart Fransson, Luleå respektive Kaj Riska, Helsingfors. Ett förslag är två stycken smältbassänger som ger hög verkningsgrad och mindre utspädning av varmt vatten. Isen kan tryckas in där från kajområden av bogserbåtarna vilket i sin tur underlättar verksamheten i hamnområdet. Ett annat exempel är strömbildare som förhindrar isbildning.

- Vi hoppas att rapporten resulterar i minskad isbildning som uppstår vid vändning av fartygen. Effekten blir minskad drifttid för bogserbåtar och fartyg samt minskning av miljöfarliga utsläpp. Med Malmporten garanteras den för Sverige och Norrbotten så viktiga exporten av järnmalm, säger Bertil Skoog, Sjöfartsverkets projektledare för Malmporten.

Välkommen på pressträff

Tid: tisdag 28 maj kl. 10
Plats: Lanternan, Luleå hamns lokal, Strömören.

Ytterligare upplysningar:

Agne Hörnestig, projektkommunikatör för Malmporten, Sjöfartsverket, 010-478 56 22
Lennart Fransson, konsult, professor, tillämpad isforskning, 070-515 92 12,
Kaj Riska, konsult, professor, arktisk teknik, +358 50 551 14 98,
Henrik Vuorinen, VD Luleå hamn, 070-358 21 60
Linda Wikman, projektledare Luleå hamn, 070-263 33 75
Sjöfartsverkets pressnummer, 010-478 48 40

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.