Gå direkt till innehåll
Regeringens stöd upprätthåller sjöfarten

Pressmeddelande -

Regeringens stöd upprätthåller sjöfarten

Att regeringen tillsammans med stödpartierna Centerpartiet och Liberalerna föreslår att Sjöfartsverket får 300 miljoner i ägartillskott för att täcka förlusterna 2020 är ett glädjande besked för sjöfarten i Sverige. Det menar Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén som nu slipper sänka servicen.

- Satsningen innebär att vi kan fortsätta att leverera full service till sjöfarten i Sverige. I de möten vi från Sjöfartsverket haft med departementet har vi konstaterat att förlusten för näringslivet och i förlängningen Sverige hade blivit större om vi varit tvungna att dra ner våra servicenivåer. Sjöfarten är viktig för svensk konkurrenskraft, säger Katarina Norén.

Underskottet för året beräknas i nuläget till omkring 320 miljoner kronor beroende på en utraderad kryssningssäsong, stillastånde färjor och mindre godsvolymer. Tillskottet från regeringen betyder alltså att Sjöfartsverket har möjlighet att vara tillbaka på ett nollresultat igen. Till största delen finansieras Sjöfartsverket av avgifter från handelssjöfarten och flyget för de tjänster verket utför, till exempel lotsning, underhåll av farleder och sjö- och flygräddning.

Utan tillskottet hade ett alternativ varit att dra ned på lotsningen vilket riskerat att orsaka längre väntetider. Det hade också varit risk för att fler hade omkommit på sjön med en bantad sjö- och flygräddning.

Samtidigt arbetar Sjöfartsverket sedan flera år med att sänka kostnaderna och öka intäkterna för att få balans i budgeten. Till 2027 motsvarar effektiviseringen sammanlagt 1,5 miljarder kronor.

- Vår ekonomi är fortfarande dålig och det är därför viktigt att vi fortsätter att effektivisera vår verksamhet. Samtidigt vill vi stödja våra kunder som många har drabbats hårt av krisen. Vi har därför förlängt kredittiderna och vi har skjutit upp en planerad avgiftshöjning. Vi har alla drabbats av krisen gemensamt och vi ska klara av den gemensamt, säger Katarina Norén.

Förslaget från regeringen är en så kallad ändringsbudget som ska beslutas av riksdagen.

För vidare information

Sjöfartsverkets presstjänst, 0771-40 90 09 (menyval 1), info@sjofartsverket.se

Ämnen

Taggar


Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Presskontakt

Sjöfartverkets presstjänst

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09