Skip to main content

Sjöfartsexperten: Håll koll på isen

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2019 06:37 CET

Vintern är här och med den passar många svenskar på att ge sig ut på isarna runt om i landet. För att öka säkerhet och samtidigt minimera olycksrisken går nu Sjöfartsverket ut med en rad handfasta säkerhetstips.

– Håll koll på isen, men se också till att vara väl förberedd och planera dina aktiviteter noga. Att få med sig rätt utrustning ut är väldigt viktigt, oavsett om du planerar att ge dig ut på egen hand eller tillsammans med vänner eller familjen, säger Mathias Hansson, driftchef vid Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral.

Vintern är här och med den passar många svenskar på att ge sig ut på isarna runt om i landet, något som också kan leda till olyckor. Under fjolåret fick Sjöfartsverket in totalt sett 23 inrapporterade olyckor, som alla hade kopplingar till isen. För att öka medvetenheten och kännedomen om de risker som följer med att vara ute på isarna runt om i landet har Sjöfartsverket sammanställt en säkerhetslista.

– Det gäller alltid att agera förebyggande när det kommer till säkerhetsarbetet. Med relativt enkla medel kan alla människor förbättra den egna säkerheten ute på isarna. Ta därför för vana att plocka med isdubbar, räddningslina och flytväst innan du ger dig ut. Glöm heller inte bort att meddela familjen och vännerna om dina planer, säger Mathias Hansson.

Genom att i god tid innan skaffa sig rätt platskännedom går det också att förebygga potentiella olyckor. Bland annat handlar det om att skaffa sig kunskaper om olika grund och sund, men också kring broar och bryggor, platser där isen kan vara svarare än normalt.

– Ett annat konkret tips är att ladda hem SOS Alarms 112-app. Appen känner direkt av vart du befinner dig någonstans, vilket i händelse av en olycka underlätta arbetat för räddningstjänsten, säger Mathias Hansson.


Sjöfartsverkets säkerhetslista


Utrustning

Säkerställ att du har med dig rätt och relevant utrustning innan du ger dig ut på isarna. Isdubbar är ett säkert kort, och något du alltid ska bära utanpå kläderna. Möjlighet till flythjälp i form av en flytväst och en vattentät påse med ombyte i medhavd ryggsäck är också att rekommendera. Därtill är det alltid bra att plocka med sig någon form av räddningslina.

Larm

Alla medhavda mobiltelefoner ska skyddas i ett vattentätt fodral. Se därtill att ladda hem SOS Alarms app alternativt ta med din egen nödsändare, för att på så vis effektivt och snabbt kunna ge dig möjligheten att larma berörda myndigheter om olyckan skulle vara framme.

Med både en personlig nödsändare och SOS Alarms app i mobilen får sjö- och flygräddningscentralen snabbt reda på din position. Glöm inte bort att alltid larma 112 i ett så pass tidigt skede som möjligt.

Anhöriga

Informera alltid dina anhöriga och vänner om dina planer, och vilken väg eller område du tänkt befinna dig inom. Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral får på så vis bättre förutsättningar att lokalisera dig om olyckan skulle vara framme.

Sällskap

Att ge sig ut tillsammans med andra på isarna är både smart och trevligt. Skulle olyckan vara framme kan ni assistera och hjälpa varandra, dessutom ökar ni era chanser att larma berörda myndigheter snabbare.

Fartygsmöten

Glöm inte bort att fartygen inte slutar gå bara för att vattnet är täckt av is. Var därför alltid medveten om att du kan komma att möta ett fartyg i stort sätt överallt, även där det råder förbud mot att bryta isränna. Detta är också något som i sin tur kan orsaka nya riskfyllda sprickor i isen.

Iskunskap

Skaffa dig kunskap om isar innan du ger dig ut. Vilket också inkluderar vilka grund, sund, broar, bryggor men också klippor där isen kan vara svagare. Likaså längs med båtrännor samt vid till- och frånflöden. Det är också viktigt att tänka på att saltvatten, som i skärgården och ute till havs, gör isen svagare än isarna av sötvattnet i inlandssjöarna. Tänk också på att ett snötäcke kan dölja svag is.


Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentralen

Sjöfartsverket ansvarar för insatser, när någon är eller befaras vara i sjönöd, samt för sjuktransporter från fartyg. Ansvaret gäller svenskt sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren, exklusive hamnområden. Sjöfartsverket ansvarar även för lokalisering av luftfartyg vid inträffat eller befarat haveri, eller då fara hotar lufttrafiken.

Ansvarsområdet är hela Sveriges land -och sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren. När luftfartyget är lokaliserat, övergår undsättningsansvaret till kommunal räddningstjänst eller fjällräddningstjänsten – utom till havs, då Sjöfartsverket även ansvarar för undsättningen.

Läs mer om issäkerheten - https://www.sjofartsverket.se/sv/Batliv/Issakerhet/

Läs mer om SOS Alarms 112-app - https://www.sosalarm.se/trygghet--sakerhet/112-appen/

För vidare information

Sjöfartsverkets presstjänst, info@sjofartsverket.se, 010-478 48 40

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.