Skip to main content

Sjöfartsverket etablerar reservbas för räddningshelikopter i Kristianstad

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2018 11:47 CEST

Sjöfartsverket har sju räddningshelikoptrar av typen AW 139. Foto: Patrik Nilsson

Sjöfartsverket flyttar tillfälligt räddningshelikopterverksamheten från Ronneby till Kristianstad Österlen Airport från och med den 1 juli 2018. 

- Nu har beslutet från länsstyrelsen inkommit och vi har fått ett begränsat miljötillstånd gällande Ronneby, säger Mattias Hyllert, direktör för Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningsavdelning. Tillståndet innebär begränsningar i tillgängliga flygtider och det innebär att vi inte kan utföra träningsmoment i den utsträckning vi behöver.

- Vi behöver säkerställa kontinuerlig beredskap och yttäckning i södra Sverige även efter halvårsskiftet. Därför genomförs den tillfälliga ombaseringen till Kristianstad, säger Mattias Hyllert.

Under våren har en reservbas iordningställs på Kristianstad Österlen Airport. Denna kommer att tas i bruk från och med den 1 juli 2018.

- Reservbasen i Kristianstad är tillfällig tills en långsiktig lösning i Ronneby finns på plats. Fortifikationsverket beräknar att ledtiden tills ny hangar är inflyttningsklar är 24-30 månader från investeringsbeslut. Beslutet är ett långsiktigt åtagande vilket även det förutsätter att länsstyrelsen beviljar miljötillstånd för Sjöfartsverkets behov av flygrörelser, säger Mattias Hyllert.

Förutom till den civila sjö- och flygräddningen används Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar även till flygräddning för Försvarsmakten.

- Vi har kontinuerlig dialog med Försvarsmakten om baseringen av räddningshelikoptrarna. Räddningshelikoptern inte behöver vara baserad i just Ronneby för att tillgodose Försvarsmaktens behov, säger Mattias Hyllert.

Räddningshelikoptrarna utgår från fem baser runt om i Sverige, däribland Ronneby där basen är lokaliserad till den södra delen av Blekinge flygflottilj. Det pågår en omlokalisering av flygverksamheten på flottiljområdet i Blekinge, där Försvarsmaktens helikopterverksamhet koncentreras till områdets norra del. Huvudinriktningen för Sjöfartsverkets helikopterverksamhet är att likaledes basera i den norra delen av flottiljområdet i Ronneby, i en hangar som Fortifikationsverket ska bygga för att hyra ut till Sjöfartsverket.

Ytterligare upplysningar 

Sjöfartsverkets pressnummer, 010-478 48 40

Fakta om Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar är baserade på fem baser i landet (Säve, Ronneby/Kristianstad från den 1 juli 2018, Visby, Norrtälje och Umeå) och är resurser för statlig sjö- och flygräddning för hela det svenska territoriet. Räddningshelikoptrarna är i beredskap dygnet runt, året om och bemannas av fyra personer: två piloter, en vinschoperatör och en ytbärgare.
Under 2017 var det totala antalet helikopterlarm 626. Av dem rörde 409 larm sjö- och flygräddning och 217 larm utgjorde stöd till annan räddningstjänst.

Denna text är redigerad efter att Sjöfartsverket mottagit beslut om miljötillstånd från Länsstyrelsen i Blekinge.

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.