Skip to main content

Sjöfartsverkets Mikael Renz får prestigefull ordförandepost i FN:s sjöorgan IMO

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2019 11:18 CEST

Söderhamnssonen Mikael Renz, Sjöfartsverket

Hälsingesonen Mikael Renz blir ordförande för två arbetsgrupper som sorterar under IMO:s FAL kommitté. IMO (International Maritime Organization) är det FN-organ vars konventioner reglerar sjöfarten runt om i världen. Här kommer Mikael Renz svinga ordförandeklubban de närmaste åren.

Mikael Renz jobbar redan idag i Electronic business, en av de IMO-grupper som sorterar under FAL kommittén. Electronic business har hand om att digitalisera rapporteringen av fartygsanlöpen.

-Vi jobbar för att få till standarder för fartygsrapporteringen i hela världen och med att göra rapporteringen kring hamnanlöp enklare att hantera för fartygen, säger Mikael Renz.

Den 8 april i år blev det obligatoriskt för alla som undertecknat FAL-konventionen att ta emot de så kallade FAL-dokumenten även i elektroniskt format.

-De är även med i den nya lagstiftningen i EU kring European Maritime Single Window (EMSW) som ska vara implementerat senast 2025, säger Mikael Renz och fortsätter: FAL står för Facilitation - förenkling; något som underlättar för världens sjöfart.

Det kommer att bli bra svensk bemanning inom FAL kommittén. Marina Angsell från Transportstyrelsen leder hela kommitténs arbete som ordförande, ett bra betyg för Sverige att få förtroendeposter. Idag är det nästan 130 sjöfartsländer som har skrivit på konventionen.

-­Det gäller att hålla tungan rätt i mun. När jag arbetade som delegat var det bara Sveriges perspektiv som gällde. Det är en annan typ av argumentation som måste vara väl förankrad på hemmaplan. Men när jag håller i klubban måste jag förstås beakta alla synpunkter och försöka hitta vägar till samsyn. Det vi kommer fram till blir sedan efter godkännande en del av FAL-konvention som medlemsländerna använder som regelverk för sjöfarten i hela världen. Jag är såklart stolt och glad över att ha fått det här förtroendet från IMO, säger Mikael Renz avslutningsvis.

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.