T3iyrq3pttzhfoxlcml9

Processen för tillsättning av sjukhuschef på Centralsjukhuset Kristianstad tas om

Nyheter   •   Apr 06, 2018 09:27 CEST

Efter starka protester från läkarna drog den som förordats tjänsten i Kristianstad tillbaka sin ansökan. Enligt regiondirektören ska ett helt omtag ske med ny rekryteringsprocess. – För oss fackliga läkarrepresentanter kommer det att innebära att vi fokuserar på tre saker när vi nu går in i en ny process, säger Sten Östenson, styrelseledamot i Sjukhusläkarna Östra Skåne.

Media no image

Karin Båtelson: Tre centrala förslag mot vårdplatsbristen

Nyheter   •   Apr 03, 2018 13:01 CEST

Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson är även förste vice ordförande i Läkarförbundet. Nu presenterar hon Vårdplatsgruppens arbete mot vårdplatsbristen i en artikel i tidskriften Läkartidningen. De tre huvudsakliga punkterna som presenteras är:

  • En personalpolitik som premierar erfarenhet och kompetens.
  •  En vårdplatsdimensionering utifrån befolkningens behov.
  • En nationell primärvårdsreform med stärkt primärvård.

Läs hela artikeln

Karin Båtelson

(Karin Båtelson)

Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson presenterar under rubriken "Signerat" i Läkartidningen tre centrala förslag mot vårdplatsbristen: - En personalpolitik som premierar erfarenhet och kompetens. - En vårdplatsdimensionering utifrån befolkningens behov. - En nationell primärvårdsreform med stärkt primärvård.

Läs vidare »
Media no image

Karin Båtelson debatterar vårdköer i Dagens Samhälle

Nyheter   •   Apr 03, 2018 13:00 CEST

I en debattartikel i Dagens Samhälle lyfter Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson fram några av de effekter de ökande väntetiderna i vården medför.

Karin Båtelson lyfter fram att väntetiderna drabbar de patienter som väntar, men även samhället som förlorar arbetsföra medborgare eller måste bekosta onödiga stödinsatser. Hon pekar även på att arbetsmiljön drabbas när medicinsk kunskap och evidens inte följs.

Läs hela artikeln på Dagens Samhälle.

I en debattartikel i Dagens Samhälle lyfter Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson fram några av de effekter de ökande väntetiderna i vården medför.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • ecbktomas.qnahlbeck@abkqdzaysgslf.se

Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Vi organiserar överordnade läkare och specialistkompetenta läkare på sjukhusen. Läkare som är professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten är också våra medlemmar. Vi har cirka 18 500 medlemmar.

Adress

  • Sjukhusläkarna
  • Box 5610
  • 11486 Stockholm
  • Sverige

Prenumerera via RSS