Gör läkarprofessionen delaktig för att stoppa förskönade väntetidssiffror

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 13:45 CEST

I juni rapporterade Sveriges Kommuner och Landsting att Sverige är i topp jämfört med andra länder när det gäller väntetider. Men siffrorna, som baseras på OECD:s databas, har visat sig vara en statistisk bluff. - Läkarprofessionen med specialitetsföreningarna måste bli delaktiga i nationella och internationella jämförelser av sjukvården, säger Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna.

Fyra läkare får priset Årets Visslare

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 16:00 CEST

De blev Årets visslare 2018: • Karl- Henrik Grinnemo, thoraxkirurg och forskare. Arbetar i dag på Akademiska sjukhuset i Uppsala. • Matthias Corbascio, thoraxkirurg, Nya Karolinska, Solna. • Oscar Simonson, läkare och forskare, arbetar i dag på Akademiska sjukhuset i Uppsala. • Thomas Fux, intensivvårdsläkare, Karolinska sjukhuset.

Bra med utredning om sjukvårdens krisberedskap, men åtgärderna brådskar

Nyheter   •   Aug 30, 2018 14:53 CEST

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning med uppdrag att göra en total översyn av hälso- och sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser.

- Äntligen en utredning som ska belysa och förhoppningsvis komma fram till en åtgärdsplan. Men 31 december 2020 är för långt bort - börja samöva, för åtgärder brådskar, säger Andreas Fischer, Sjukhusläkarna. 

Svensk hälso- och sjukvård ska vara starkt rustad för att möta allvarliga händelser – som stora bränder, smittsamma sjukdomar, terrorattacker och stärkt beredskap. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en utredning, med målet att skapa långsiktiga regelverk och tydligare ansvarsfördelning. 

Utredaren, Åsa Kullgren, ska också se över om samarbetet mellan olika nivåer behöver stärkas, exempelvis behov av förändrad lagstiftning och andra regleringar. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.

- Det är uppenbart att vår beredskap är eftersatt, säger Andreas Fischer, styrelseledamot i Sjukhusläkarna och ordförande för Sjukhusläkarna Stockholm. 

- Äntligen en utredning som ska belysa och förhoppningsvis komma fram till en åtgärdsplan! Men 31 december 2020 är lite långt bort. Börja samöva, så kommer bristerna konkretiseras och bli uppenbara. En parallell utredning kan formalisera åtgärdsplanen.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning med uppdrag att göra en total översyn av hälso- och sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser. - Äntligen en utredning som ska belysa och förhoppningsvis komma fram till en åtgärdsplan. Men 31 december 2020 är för långt bort - börja samöva, för åtgärder brådskar, säger Andreas Fischer, Sjukhusläkarna.

Läs vidare »

Glädjande med Socialdemokraternas vårdsatsning, men lyft rätt faktorer

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2018 16:32 CEST

Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna, välkomnar Socialdemokraternas vårdsatsning. Vård i tid är en nyckelfråga för sjukvården, men det krävs också mer riktade insatser för att få bukt med vårdens problemområden.

Karin Båtelsson kliver uppåt på maktlistan

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 09:59 CEST

När Dagens Medicin listar de personer som anses ha störst makt inom svensk sjukvård 2018, kommer Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson på en glädjande 36:e plats. Det är ett kliv uppåt från fjolåret.

Dagens Medicin motiverar placeringen med följande motivering:

"Som första kvinnan i AEMH, den Europeiska organisationen för läkare och chefer i sjukhusvården, har läkarförbundets förste vice ordförande tagit ett kliv uppåt i maktsfären. Hon är inte alls lika synlig i debatten nationellt som listans nummer 6, men när hon säger något blir hon lyssnad på. Beskrivs som klok och respekterad av andra makthavare."

Bland övriga på maktlistan kan nämnas Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, förbundets andre vice ordförande Ove Andersson och Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma. Listan toppas av Socialminister Annika Strandhäll.

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Vi organiserar överordnade läkare och specialistkompetenta läkare på sjukhusen. Läkare som är professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten är också våra medlemmar. Vi har cirka 18 500 medlemmar.

När Dagens Medicin listar de personer som anses ha störst makt inom svensk sjukvård 2018, kommer Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson på en glädjande 36:e plats. Det är ett kliv uppåt från fjolåret.

Läs vidare »

Hot, miljö och organdonationer i fokus för Sjukhusläkarna i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 15:01 CEST

Hur minskar vi läkemedlen i miljön? Hur minskar vi våldet på våra sjukhus? Hur ökar vi donationsviljan för att rädda liv? Det är tre av de frågor som behandlas på Sjukhusläkarnas seminarier i Almedalen 2018.

Sjukhusläkarna deltar även i år i Almedalen. 2018 års program innehåller två egna seminarier och ett samarrangemang.

I seminariet ”Hur kan vi tillsammans bidra till att minska läkemedel i miljön?” diskuteras hur vi ska kunna minska läkemedlens negativa miljöpåverkan. I panelen ser vi bland andra Bror Jonzon från Läkemedelsverket, Hanna Flygar, miljöchef Apoteket Hjärtat, Tove Ahlström från Trossa AB, Robert Svanström, Sveriges Apoteksförening samt Sven Blomqvist, ordförande i Läkare för Miljön. Moderator är Elin Karlsson, 2:e vice ordförande, Sjukhusläkarna.

Tid och plats: Tisdag 3 juli, kl 13-13.50. Läkartidningens tält, Slottsterrassen 6, Visby

Mer om seminariet och presentation av deltagarna hittar du på Almedalens programsida

Sjukhusläkarnas andra egna seminarium ”Hot och våld på sjukhusen allt vanligare, hur kan vi bäst förebygga det?” försöker svara på frågan hur vi kan öka säkerheten på våra sjukhus. Vi upplever idag en situation där såväl personal som patienter på en del sjukhus kan utsättas för våld och hot av såväl andra patienter som av utomstående. Räcker de säkerhetsrutiner som finns? Hur skyddar vi personal och patienter mot beväpnade hotfulla personer?

Bland seminariedeltagarna finns Bengt von Zur-Mühlen, 1:e vice ordförande, Sjukhusläkarna, Carl Magnus Rutherfalk, chef för säkerhetsledningen på Karolinska Sjukhuset, Anna Wåström, verksamhetschef för akutkliniken på Capio St Görans sjukhus, Anne Liljedahl, ST-läkare i akutsjukvård på Piteå Älvdals Sjukhus samt patienten ”Carl” som idag lever under skyddad identitet. Moderator är Andreas Fischer, Sjukhusläkarna.

Tid och plats: Tisdag 3 juli kl 14.10-15.00. Läkartidningens tält, Slottsterrassen 6, Visby

Läs mer om seminariet på Almedalens programsida.

Sjukhusläkarna är även medarrangör till seminariet ”Organdonation - en fråga om liv och död”. Idag har vi en situation där många hinner dö i väntan på att få ett nytt organ. Seminariet ställer frågan ”Vad kan göras i denna fråga om liv och död och hur kan vi bättre ta tillvara fler organ?”

Tid och plats: Torsdag 5 juli kl 11.00-11.50. Läkartidningens tält, Slottsterrassen 6, Visby

Medverkande:

Håkan Hedman, Ordf, Njurförbundet

Peter Carstedt, Grundare, MOD

Bengt von Zur-Mühlen, Överläkare, Svensk Transplantationsförening

Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska Kyrkan

Stefan Ström, Donationsansvarig läkare, Region Västmanland

Heidi Stensmyren, Ordf, Sveriges Läkarförbund

Sten Heckscher, Domare, Regeringskansliet

Annika Tibell, Bitr Sjukhusdirektör, Nya Karolinska sjukhuset

Agneta Holmström, Enhetschef, Socialstyrelsen

Anna-Lena Sörenson, v Ordf, Socialutskottet

Kristina Hambraeus Jonzon, Donationsansvarig läkare, Storstockholm och Gotland

Arrangör:

Svensk transplantationsförening, Njurförbundet. Medarrangör Sjukhusläkarna.

Läs mer om seminariet på Almedalens programsida

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Vi organiserar överordnade läkare och specialistkompetenta läkare på sjukhusen. Läkare som är professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten är också våra medlemmar. Vi har cirka 18 500 medlemmar.

Hur minskar vi läkemedlen i miljön? Hur minskar vi våldet på våra sjukhus? Hur ökar vi donationsviljan för att rädda liv? Det är tre av de frågor som behandlas på Sjukhusläkarnas seminarier i Almedalen 2018.

Läs vidare »

Karin Båtelson första kvinna i AEMHs styrelse

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 13:54 CEST

Som första kvinna valdes 9 juni Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson in i styrelsen för AEMH som 2e vice ordförande.

Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson: "Dra i handbromsen"

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 13:57 CEST

I en ledare i Sjukhusläkaren reflekterar Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson kring pågående utredningar om vården och förslagen om en centralisering av högspecialiserad vård. I artikeln presenteras fem punkter som krävs för att nå en förbättring av dagens situation inom vården.

1. Minska ambitionen för antalet diagnoser på vad som vad som ska anses högspecialiserat. Specialitetsföreningarna ska ingå i arbetet. Dessutom bör vi för de mest sällsynta diagnoserna utveckla samarbete inom Norden.

2. Redovisa faktiska väntetider och kvalitets/utfallsmått på olika sjukhus så att vi skapar ordentligt medborgar- och patienttryck. Ett sätt är att inrätta en nationell myndighet med det uppdraget.

3. För de cancerdiagnoser där man nu ser att köerna bli längre så ska de kliniker som har vana och haft goda kvalitetsresultat kunna återuppta verksamheten.

4. Utreda hur risken för dödsfall och skador ökar med ökat avstånd till fungerande akutmottagning.

5. Se till att regeringsutredare för den framtida akutsjukvården inte får uppdrag med specificerade förutbestämda resultat, utan avkrävs objektiva resultat som är vetenskapligt publicerbara.

Läs hela artikeln på Sjukhusläkarens webbplats.

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Vi organiserar överordnade läkare och specialistkompetenta läkare på sjukhusen. Läkare som är professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten är också våra medlemmar. Vi har cirka 18 500 medlemmar.

I en ledare i Sjukhusläkaren reflekterar Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson kring pågående utredningar om vården och förslagen om en centralisering av högspecialiserad vård. I artikeln presenteras fem punkter som krävs för att nå en förbättring av dagens situation inom vården.

Läs vidare »

”Obegripligt att en försäkrad och oförsäkrad vara kan vara likvärdiga”

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 16:12 CEST

I en krönika i Sjukhusläkaren kommenterar Sjukhusläkarnas andre vice ordförande Elin Karlsson läkemedelsförsäkringen och lyfter fram rimliga krav på en förändring för patientens bästa.

Läkarna i Kristianstad vill ha en bra sjukhuschef

Nyheter   •   Apr 26, 2018 09:41 CEST

"Vi vill ha en bra sjukhuschef". Sten Östensson , Sjukhusläkarna Skåne, kommenterar rekryteringen av ny sjukhuschef i Kristianstad i debattartikel i Kristianstadsbladet.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • kadnroqoligbnand.ojyloymfszmsosfn@yfsllrf.wpseed
 • 076-790 04 08

 • Presskontakt
 • Kansliansvarig
 • wpoendhdeqzlafg.zggetpoteairbnherbcg@kbslcsf.uzseli
 • 08-790 34 50

Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Vi organiserar överordnade läkare och specialistkompetenta läkare på sjukhusen. Läkare som är professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten är också våra medlemmar. Vi har cirka 18 500 medlemmar.

Adress

 • Sjukhusläkarna
 • Box 5610
 • 11486 Stockholm
 • Sverige