Skip to main content

Den förändrade solelskatten straffar större miljöinsatser

Blogginlägg   •   Nov 29, 2016 05:45 CET

Denna bild är ett försök att tolka regeringens skrivning.

Regeringens PM ”Så tar regeringen bort skatten på solel” som nådde oss förra veckan var ett strålande och högst välkommet inslag i novembermörkret. Alla pressmeddelanden, kommentarer och noteringar var inte helt tydliga, varför en viss förvirring uppstod kring vilka anläggningar som är tänkta att omfattas av den nya skatten på 0,5 öre/kWh.

Merparten av solcellsanläggningarna, som idag inte redan är befriade från skatt, kommer att få sänkt skatt på solel för eget bruk. Det är bra och skapar förutsättningar för fortsatta investeringar och utbyggnader av solel. Liksom hos oss, som byggt Sveriges största solcellsanläggning på en och samma takyta, finns det många fler fastighetsägare som har byggnader med mycket stora sammanhängande takytor högst lämpade för solcellsanläggningar. Det finns möjlighet till stora kostnadseffektiva anläggningar där den installerade toppeffekten skulle kunna gå hand i hand med miljöeffekten. Där sker alltså ingen förändring av skattesatsen. Varför är det så?

Dessa ytor kommer att kunna medge enskilda anläggningar med installerade toppeffekter över 255 kW utan att det för den delen innebär annat än produktion av solel för eget bruk. Kvarstår den fulla skatten, liksom tidigare, för dessa anläggningar så minskas incitamentet och därmed miljönyttan. Här borde beskattningen åtminstone vara densamma som i fallet med summan av många mindre anläggningar, det vill säga 0,5 öre/kWh.

Vilken är definitionen av ”anläggning”? Finns det en risk att det leder till ”paragrafanläggningar” där alla ”anläggningar” alltid, tekniskt sett, är mindre än 255 kW även då de står på samma takyta?

Enklast och bäst vore att skatten för solelsproduktion, oavsett installerad effekt hos den enskilda anläggningen, togs bort i sin helhet så länge användningen sker på byggnadens sida om abonnemangspunkten.

/

Lars Pellmark

Ansvarig installationer och energiteknik, Skandia Fastigheter

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.