Skip to main content

Hyresgästerna ger Väla Centrum nio raka segrar

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 14:19 CEST

Väla Centrum i Helsingborg har Sveriges nöjdaste hyresgäster för nionde året i rad.

För nionde året i rad är Skandia Fastigheters Väla Centrum i Helsingborg det köpcentrum som har nöjdast hyresgäster i Sverige, enligt undersökningen Fastighetsbarometern Butik. Väla Centrum har ett NöjdKundIndex (NKI) på 86, att jämföra med branschens medelbetyg 73, på en hundragradig skala.

Att två händer snart inte räcker för att räkna segrarna förklarar Niklas Blonér, centrumchef på Väla Centrum, på följande vis:

- Alla som jobbar på Väla är en del av familjen. Vi engagerar och involverar alla verksamheter och medarbetare i kundmötet, eftersom alla som möter kunden påverkar upplevelsen både när det gäller service och atmosfär. Vårt mål är alltid att omsätta bra tankar och idéer till verklig handling, eftersom bara det som verkligen blir gjort gör skillnad. De passionerade medarbetarna i vår centrumledning har ett genuint intresse för butikernas utveckling. Vi stimulerar varandra och vill verkligen att våra kunder ska tas om hand på absolut bästa sätt. Vi ger oss inte förrän det blir riktigt bra!

- Vi gör nu en kraftfull investering på miljösidan genom vår solcellsanläggning, som är Sveriges största, fortsätter Blonér. Vi tror också på att skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafik, och har i anslutning till vårt centrum byggt en bekväm och trendig busshållplats, som jag vågar påstå är Sveriges finaste. Även dessa är faktorer som vi hoppas ska uppskattas av såväl hyresgäster som besökare.

Fastighetsbarometern Butik når 2016 det hittills näst högst uppmätta indexet i barometerns historia, nämligen 73.

- Gemensamt för de centrum som ligger i topp i mätningen är att de aktivt jobbar med image, marknadsföring och butiksutbud, samt att centrumledningen uppfattas som tillgängliga och affärsmässiga bland hyresgästerna, säger Viktor Carlsten, projektansvarig för Fastighetsbarometern på CFI Group.

- Vi vet att nöjda kunder är otroligt viktigt för branschen, för branschens rykte och för branschens lönsamhet. Därför är Fastighetsbarometern Butik ett utmärkt verktyg för att kartlägga hyresgästernas nöjdhet och för att anpassa förvaltningen utifrån hyresgästernas behov och önskemål, säger Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige.


Fastighetsbarometern Butik mäter hur butikshyresgästerna upplever sitt köpcentrum och servicen från centrumledning och ägare, hur nöjda hyresgästerna är totalt sett samt hur lojala hyresgästerna är. I årets under-sökning deltog 27 köpcentrum i Sverige. Undersökningen presenteras av CFI Group, Fastighetsägarna Sverige och HUI Research.

För mer information kontakta:
Niklas Blonér, Centrumchef Väla Centrum, niklas.bloner@skandiafastigheter, 070-833 51 51.
Viktor Carlsten, projektansvarig CFI Group, 070‐334 87 46
Bo Jansson, Fastighetschef Köpcentrum, bo.jansson@skandiafastigheter.se, 070-590 84 42.
Anders Kupsu, VD, anders.kupsu@skandiafastigheter.se, 070-585 61 85.
Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef, katarina.nore@skandiafastigheter.se, 073-944 72 04.

Skandia Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom segmenten kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter. Vid årsskiftet 2015/2016 förvaltade bolaget 117 fastigheter till ett sammanlagt värde av cirka 43,2 miljarder kronor och med en uthyrbar area om 1,2 miljoner kvadratmeter. Fastighetsbeståndet finns i huvudsak i de tre storstadsregionerna och har 135 medarbetare som arbetar för att leverera en långsiktigt god avkastning till Skandias 1,4 miljoner ägare. www.skandiafastigheter.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy