Skip to main content

Poolia och Diligentia först i Sverige med branschens Gröna avtal

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2012 13:00 CEST

Idag, den 1 juni lanserar fastighetsbranschen en gemensam bilaga till dagens kontorslokalsavtal. Den behandlar hållbarhetsaspekter och kallas därför Grönt avtal. Först ut i Sverige med att teckna fastighetsbranschens Gröna avtal är Poolia, som är hyresgäster hos Diligentia på Kungsgatan 57.

Gröna hyresavtal innefattar åtaganden från både hyresvärd och hyresgäst och bidrar till bland annat energibesparing, förbättrad avfallshantering och hållbara materialval. Avtalen inkluderar också aktiviteter inom områdena information, samverkan och inomhusmiljö. Vissa av åtagandena är obligatoriska och kan inte väljas bort. Utöver minimikraven kan parterna även välja att göra frivilliga åtaganden inom ramarna för det gröna hyresavtalet.

- Vi har varit djupt engagerade i Fastighetsägarnas arbete med att ta fram de branschgemensamma Gröna avtalen, säger Diligentias vd Anders Kupsu. När vi pratar med våra hyresgäster märker vi att intresset är stort. Det handlar ju om miljön hyresgästerna vistas i hela dagarna. Som bonus påverkas självklart hyresgästens eget varumärke ur CSR-perspektiv i positiv riktning. Att vara hyresgäst i en fastighet som gör skillnad är självklart attraktivt, säger Kupsu vidare.

De gröna hyresavtalen är en gemensam plattform utifrån vilken hyresvärd och hyresgäst arbetar för att nå gemensamma mål som att bibehålla eller förbättra en lokals miljöprestanda. Ett hyresavtal blir grönt när den Gröna bilagan bifogas till det ordinarie hyresavtalet. Detta är också en del av Diligentias utvecklingsarbete för att aktivt kunna bidra till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

- För oss är hållbarhetsfrågor mycket viktiga, och när vi hörde talas om de branschgemensamma gröna avtalen var det självklart för oss att ta den möjligheten, säger Monika Elling, Koncernchef Poolia. Rätt person på rätt plats är vår kärnkompetens. Vi förser företag och organisationer med nya medarbetare, såväl tillfälligt som permanent. Det gäller att vara ett attraktivt varumärke för att attrahera den bästa kompetensen. Vi är mycket måna om att ta ett samhällsansvar och vi märker att det är en viktig fråga även för de vi rekryterar, avslutar Elling.

För mer information kontakta:
Helena Lundborg, Chef Verksamhetsutveckling och Miljösamordning,
helena.lundborg@diligentia.se; 070-593 00 69.
Anders Kupsu, vd, anders.kupsu@diligentia.se, 070-585 61 85.
Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef, katarina.nore@diligentia.se, 08-573 655 90. 

35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet. 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i våra lägenheter. 1 200 000 försäkringstagare i Skandia Liv tillförs den avkastning vi ger. För att vara ett fastighetsbolag med 150 anställda påverkar vi många människor. Vårt viktiga uppdrag är att göra mer än var fjärde svensk nöjd. Eller ännu hellre: nöjdare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.