Skip to main content

VA-utbyggnad i sjönära område

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 11:20 CEST

I närheten av sjön Trösken utanför Gävle, har Gästrike Vatten byggt ut vatten och avlopp för fritids- och permanentboende. Man har valt LPS-tryckavloppssystem för att det lämpar sig väl i den här typen av område. Avloppet trycks ut i ledningsnätet från fastigheternas pumpar.

I konventionella självfallssystem finns det alltid en viss risk för bräddning. Det betyder att avloppsvattnet kan komma att rinna ut i naturen på ett okontrollerat sätt och skada miljön om ledningsnätet blir överbelastat.

Nu kommer 134 fastigheter vid sjön Trösken att anslutas till LPS-tryckavloppssystem, våren 2014. I LPS-systemet trycks avloppet ut i ett slutet ledningsnät från fastigheternas pumpar.

Att bo naturskönt utanför Gävle men ha närheten in till stan ställer krav på kommunen

Allt fler väljer att bosätta sig permanent i natursköna områden nära Gävle stad, vilket betyder att fritidshusområden omvandlas till permanentboende. Dessa områden har oftast vatten- och avloppslösningar som har varit dimensionerade för sommarboende och klarar därför inte av det ökade trycket från permanentboende.

Områdets samfällighet har under lång tid drivit frågan om tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Man har även haft funderingar på att bygga ut VA i egen regi. Men eftersom Trösken är ett område med hög skyddsnivå ur hälsoskyddssynpunkt och normal skyddsnivå ur miljösynpunkt, var en fungerande VA-lösning i området också av stort intresse för Gävle kommun. Ett beslut att området kring Trösken skulle ingå i verksamhetsområdet för vatten och avlopp, togs i kommunfullmäktige.

Utbyggnaden i området startade våren 2013 och de boende kan nu under våren 2014 ansluta sig till kommunalt VA. Samtidigt som VA-utbyggnaden har Gävle Energi lagt nya markförlagda el-ledningar samt bredband till området.

En hållbar lösning

Gävle Kommun har som ambition att bli en av de bästa miljökommunerna i landet. Utsläpp av orenat avloppsvatten som medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i sjöar och vattendrag är en stor samhällsfara. Bra avloppslösningar är därför av största vikt för kommunen och beroende på vilket område det rör sig om, krävs olika avloppslösningar.

Offentlig upphandling

I området kring Trösken, var en tryckavloppslösning det mest ekonomiska alternativet. Man hade sedan tidigare byggt med LTA-teknik i Gävle Kommun, men inte så stora system. Gästrike Vatten hade ställt upp ett antal krav gällande teknisk funktion, men det var framförallt ekonomin ur ett långsiktigt perspektiv som avgjorde valet av LTA-systemet.

Kommunen gjorde en offentlig upphandling där LPS-tryckavloppssystem från Skandinavisk Kommunalteknik vann. Att valet föll på Skandinavisk Kommunalteknik beroende att de klarade skall-kraven och hade lägst pris, men en viktig parameter var även deras långa erfarenhet av LTA-system.

Nu när projektet har varit igång en tid kan Mia och Fredrik från Gästrike Vatten konstatera att samarbetet med Skandinavisk Kommunalteknik fungerar mycket bra!

Kontakt

Skandinavisk Kommunalteknik
Johan Mattinsson tel: 08-544 407 90

Gästrike Vatten Maria Vallberg
maria.vallberg@gastrikevatten.se

Foto Skandinavisk Kommunalteknik
Annika Öhrner Lindén

Skandinavisk Kommunalteknik AB är Skandinaviens största leverantör av lösningar för tryckavloppssystem. Företaget är specialiserat på att skräddarsy och leverera tryckavloppslösningar till kommuner, samfälligheter och enskilda fastigheter. Skandinavisk Kommunalteknik marknadsför pumpar, tankar, ledningsnät och frostskydd i världsklass och är bland annat generalagent för LPS tryckavloppssystem i Skandinavien. LPS är överlägset vid: strandbebyggelse, bergig terräng, flack terräng, högt grundvatten, kuperad terräng och vid glesare bebyggelse.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.