Skip to main content

Gemensamma krafter och över 30 miljoner sätter skånsk mat på världskartan

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 13:47 CEST

Nu samordnas krafterna för att gemensamt sätta skånsk mat på världskartan. 30 miljoner kronor investeras de kommande tre åren i tre projekt fördelade över landskapet: Smaka på Skåne i Malmö, Smakplats i Kristianstad och Innovativa Drycker på SLU i Balsgård. Skånes Livsmedelsakademi samordnar med stöd av Landsbygdsprogrammet, Region Skåne och Vinnova.

– De olika projekten verkar över hela Skåne och kompletterar varandra väl. Smaka på Skåne i Malmö – där Skånes Livsmedelsakademi arbetar med kulinarisk turism och utvecklingen av lokalt producerad mat och dryck. Smakplats i Kristianstad hjälper småföretagare att växa i takt med ökad efterfrågan på mat med känsla för ursprung, historia och närhet. Innovativa drycker i Balsgård erbjuder särskild kompetens, lokaler och utrustning för utveckling av olika typer av drycker, säger Henrik Andersson, enhetschef på Länsstyrelsen i Skåne.

Satsning på ökad kvalitet, tillgänglighet, synlighet och samverkan
Hälften av alla företag inom småskalig livsmedelsförädling eller produktion finns i södra Sverige. Förutsättningarna är goda för att de ska bli fler och att de befintliga ska utvecklas både när det gäller omsättning och kvalitet. Satsningen innebär att nystartade såväl som existerande företag och restauranger utvecklas genom kvalitetshöjande kompetensutbildning. Lika viktigt är det att personal i livsmedelsbutikerna ökar kunskaperna om råvaror och tillverkning. För att satsningen ska bli framgångsrik krävs att tillgängligheten ökar när det gäller lokalproducerade varor genom satsningar på handel, förpackning, logistik och styrsystem. Konsumenterna blir allt mer intresserade av varans ursprung och lär sig uppleva skillnaderna. Genom att aktivt arbeta för att öka synligheten med hjälp av strategisk marknadsföring och kommunikation höjs intresset för lokalproducerade varor ytterligare.

Råvarornas ursprung och historia spelar stor roll
För Niklas Ekstedt, kock, tv-kock och restaurangchef är råvaran det viktiga. Var, när och av vem den är odlad och under vilka förhållanden: – Jag får ibland frågan om typiska skånska rätter och recept. För mig finns inga sådana. Recepten består av ingredienser vars ursprung påverkar helheten, precis som årstiderna. Vilken äppelsort som används, var kycklingen pickat, druvorna mognat och kryddorna odlats. I Skåne kan det produceras i stort sett vad som helst. Klimat, jordmån, infrastruktur – allt är gynnsamt. Chanserna är goda att Skåne får en speciell plats på världens matkarta i framtiden.

För ytterligare information, kontakta:
Lotta Törner - VD, Skånes Livsmedelsakademi - lotta.torner@livsmedelsakademin.se, Tel: 070-580 59 09
Håkan Jönsson - Verksamhetsansv Smaka på Skåne, Skånes Livsmedelsakademi - hakan.jonsson@livsmedelsakademin.se, Tel:073-360 35 21
Helena Ullmark - Verksamhetsansv Smakplats - info@smakplats.se, Tel: 073-689 53 55
Kimmo Rumpunen - Forskare, utv ledare SLU Balsgård, Innovativa Drycker - kimmo.rumpunen@ltj.slu.se, Tel: 070-957 68 68

Skånes Livsmedelsakademi är en samlande kraft för alla som vill utveckla Skåne till ett livsmedelscentrum för Europa. Våra medlemmar och samarbetspartners är företag, organisationer, myndigheter, universitet och högskolor som representerar hela kedjan från jord till bord. Tillsammans arbetar vi, sida vid sida, för att utveckla livsmedelsnäringen. Skånes Livsmedelsakademis verksamhet omfattar bland annat projekt för att höja näringens innovationskraft och insatser för att underlätta rekryteringen av välutbildade medarbetare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera