Skip to main content

Lotta Törner ingår i Lunds Universitets näringslivsråd

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 15:34 CET

I höstas bildades Lunds Universitets näringslivsråd och vi kan idag meddela att Livsmedelsakademins VD Lotta Törner har blivit ombedd att ingå i rådet.

I Lunds Universitets näringslivsråd ingår företrädare på ledande befattningar från näringslivet i vår region. Rådet ska vara ett naturligt forum för frågor kring regional utveckling, forskning, utbildning, innovation och infrastruktur. Syftet är att skapa en nära samverkan mellan näringsliv och akademi, så att utbildning, forskning och innovationssystemet inriktas åt rätt håll.

– Det är en stor ära att ha blivit tillfrågad och det känns jättekul! Framförallt i och med att livsmedel idag står så högt på agendan, säger Lotta Törner

Redan under näringslivsrådets nästa möte i mars kommer Lotta få en framträdande roll, då EU:s stora livsmedelssatsning Food-KIC:en kommer presenteras och diskuteras.

– Jag hoppas att jag kommer göra ett bra jobb i näringslivsrådet. Jag kommer kunna bidra med stor kompetens och ett gigantiskt kontaktnät, säger Lotta.

Livsmedelsakademin är det självklara navet i ett av Europas mest intressanta livsmedelskluster.Inom Livsmedelsakademin arbetar livsmedels-, måltids- och förpackningsnäringarna, handeln, universitet och högskolor, myndigheter och lantbrukets organisationer sida vid sida för att utveckla livsmedelsnäringen. Livsmedelsakademin bidrar till skapandet av mötesplatser, nätverk och projekt som underlättar dialog och förnyelse och höjer innovations- och konkurrenskraften i hela livsmedelsbranschen.Livsmedelsakademin skapar framtidens livsmedels- och måltidsnäring. Läs mer på www.livsmedelsakademin.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera