Skip to main content

Taggar

Busstrafik

Tågtrafik

Senaste nytt

Kollektivtrafiken - ett tryggt och säkert sätt att resa

Nyheter   •   Nov 23, 2017 15:35 CET

Inom Region Skåne och Skånetrafiken råder nolltolerans mot kränkande särbehandling och trakasserier. - Vi har 250 000 dagliga resenärer och det ska självklart vara tryggt och säkert att resa med oss inom kollektivtrafiken. Varje enskild händelse av kränkning eller sexuellt trakasserande är helt oacceptabel, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

Avtal klart – 100 procent eldrivna bussar i Landskrona

Avtal klart – 100 procent eldrivna bussar i Landskrona

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 16:09 CET

Om drygt ett år rullar det enbart eldrivna bussar i Landskrona. I dag den 22 november skrev Skånetrafiken och Landskrona stad ett genomförandeavtal om att alla stadsbussar i Landskrona ska övergå till grön eldrift.

Region Skåne fortsätter utveckla Skåne med grön kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 13:11 CET

Med 2018 års budget tar Skånetrafiken viktiga steg för att höja baskvalitén i kollektivtrafiken. Budgeten banar även väg för flera stora trafikprojekt som kommer att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och hållbar. Skånetrafiken får 231,5 miljoner kronor i ökat regionbidrag och budgeten för 2018 omsluter 5 841 miljoner kronor.

Pressinbjudan – Presentation av budget för kollektivtrafiken 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 10:49 CET

Välkommen på en pressträff om de många satsningar och förbättringar som ligger i Kollektivtrafiknämndens budget för 2018.

Var fjärde Skåning med periodkort väljer appen

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 13:47 CET

I månadsrapporten för oktober redovisar Skånetrafiken positiva siffror både för den nya appen och för resandet. Allt fler väljer att gå över till den nya appen från det gamla biljettsystemet. Även resandeutvecklingen ökar totalt sett och det är framförallt Lund som sticker ut. Det ekonomiska resultatet förväntas gå med 15 miljoner plus, vilket är bättre än tidigare prognos.

Tågtrafiken på Kristianstad C påverkas av banarbete

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 10:55 CET

Från och med måndag utför Trafikverket banarbete vid Kristianstad C. Mellan den 20 november och 3 december ställs därför tågen in mellan Önnestad och Kristianstad. All tågtrafik ersätts med buss.

Kollektivtrafiknämnden har godkänt förslag till genomförandeavtal om elektrifiering av Landskronas stadstrafik

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 12:51 CET

Kollektivtrafiknämnden har under måndagens sammanträde godkänt förslag till genomförandeavtal mellan Landskrona kommun och Skånetrafiken gällande helelektrifiering av Landskronas kollektivtrafik.

Skånetrafiken gör miljön en tjänst och slutar att trycka tidtabeller

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 14:40 CEST

Skånetrafiken gör miljön en tjänst och slutar att trycka tidtabeller De senaste åren har fler och fler valt bort Skånetrafikens tryckta tidtabeller. Därför väljer vi nu att sluta trycka dem. Tack vare det sparar vi både på papper och transporter.

Skånetrafiken håller budget och resorna ökar igen

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 09:24 CEST

I månadsrapporten för september redovisar Skånetrafiken att prognosen av det ekonomiska resultatet för 2017 väntas uppnå nollresultat. Dessutom ökar resorna igen - med 1,6 procent fler resor än rekordåret 2016. Tack vare ett stort fokus på att balansera minskade intäkter och de oförutsedda kostnader som uppstår i samband med infrastrukturstörningar, kommer Skånetrafiken att hålla budget för 2017.

Region Skåne satsar på långsiktig och hållbar kollektivtrafik i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 07:30 CEST

Region Skåne satsar på långsiktig och hållbar kollektivtrafik i Helsingborg- Skånetrafiken utvecklar Helsingborgs stadstrafik för ett framtida hållbart kollektivresande. Fredagen den 6 oktober inleddes nästa fas i upphandlingen av leverantör av stadsbusstrafik. Det innefattar även Helsingborgs första stadsexpress på 100 procent grön el på linje 1 och kommer att tas i trafik i juni 2019.

Flera busslinjer flyttas vid Helsingborg C den 20 september –	ombyggnaden på Järnvägsgatan fortsätter norrut

Flera busslinjer flyttas vid Helsingborg C den 20 september – ombyggnaden på Järnvägsgatan fortsätter norrut

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 08:58 CEST

Från och med onsdag flyttar arbetsområdet för ombyggnaden av Järnvägsgatan norrut. Ombyggnaden gör att norrgående bussar som brukar stanna på hållplatsen Helsingborg C på Järnvägsgatan, läge O, nu kommer att stanna på andra hållplatser. Förändringen gäller från klockan 04.00 onsdag 20 september.

Störningar på skånska järnvägar behöver åtgärdas omgående

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 12:50 CEST

Störningar på skånska järnvägar behöver åtgärdas omgående I en flerårsöversikt redovisar Skånetrafiken statistik för punktlighet och störningsorsaker för den skånska kollektivtrafiken. Rapporten omfattar perioden januari 2012 till och med juli i år. En trend över tid visar att störningarna har eskalerat. Första halvåret 2017 skedde en tydlig ökning av förseningarna.

Alltfler Skåningar reser hållbart

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 14:22 CEST

Alltfler Skåningar reser hållbart Skånetrafiken redovisar i sin månadsrapport för augusti månad att fler skåningar väljer att resa kollektivt och hållbart. Resandet har för augusti ökat 4,5 procent jämfört med augusti föregående år. Rapporten redovisar även en ökning av antalet resor i tågtrafiken.

​​​​Förarna hyllar de nya bussarna i Malmö

​​​​Förarna hyllar de nya bussarna i Malmö

Nyheter   •   Sep 08, 2017 08:36 CEST

Nu är en tredjedel av stadsbussarna i Malmö helt nya. Vi träffar bussföraren Nenad Godomirov på hållplats Fullriggaren en solig sensommardag. Han har bara några minuters paus och vi ställer några snabba frågor.

Skånetrafiken skapar fler jobb i Hässleholm och ökar samtidigt servicen på sjukresor och färdtjänst.

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 11:17 CEST

Skånetrafiken skapar fler jobb i Hässleholm och ökar samtidigt servicen på sjukresor och färdtjänst. Den 6 februari tog Kollektivtrafiknämnden beslut på att beställnings-mottagningen för Skånetrafikens serviceresor ska bedrivas i egen regi. Verksamheten omfattar alla sjukresor i Skåne samt färdtjänsten i 23 skånska kommuner.

Kortare restid och fler avgångar över Öresundsbron

Kortare restid och fler avgångar över Öresundsbron

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 07:03 CEST

Från och med måndagen den 4 september kommer Skånetrafiken och DSB att köra fler tågavgångar över Öresundsbron i rusningstrafik. Fyra extra tåg från Malmö C till Köpenhamn H avgår på morgonen med start klockan 07:02 och tre extra tåg avgår från Köpenhamn på eftermiddagen med start klockan 15:56. Restiden kortas avsevärt från Köpenhamn H till Malmö C och vidare norrut.

Öresundstågen rustas upp

Öresundstågen rustas upp

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 07:00 CEST

Nu har det första Öresundståget rullat in till Swedtracs verkstad utanför Västerås för upprustning. Det är ett av de äldsta tågen, som levererades år 2000 i samband med att trafiken över Öresundsbron startade. Tåget får en rejäl uppfräschning - såväl exteriört som interiört. Alla Öresundstågen ska upprustas till närmast nyskick, med komfortupprustning och ny design.

Rekord för Jojo Sommar igen

Rekord för Jojo Sommar igen

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2017 07:03 CEST

Rekord för Jojo Sommar igen. Ännu en gång har det visat sig att skåningarna älskar Jojo Sommar. Förra årets försäljningsrekord har överträffats med råge. Totalt har det i år sålts 210 500 Jojo Sommar. Dessutom redovisar Skånetrafikens resultatrapport för juli månad positiva siffror för bland annat ekonomi och resandeutveckling.

Järnvägsgatan i Hässleholm stängs av - busshållplats flyttas

Nyheter   •   Aug 17, 2017 09:59 CEST

Nu inleds tredje och sista etappen i ombyggnaden av Hässleholms centrum. Det innebär att Järnvägsgatan stängs av mellan Tingshusgatan och Andra Avenyen, från och med den 21 augusti. Regionbusshållplatserna vid Hässleholm C flyttas från Järnvägsgatan till tillfälliga hållplatser längs Magasinsgatan.

Helsingborgarna får nya resvägar på Råå och Ättekulla

Helsingborgarna får nya resvägar på Råå och Ättekulla

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2017 08:13 CEST

Den 13 augusti får Råå tillbaka sin busstrafik. Rååvägen är ombyggd för HelsingborgExpressen och blir därmed enkelriktad. Busstrafiken anpassas och linje 1 och 2 möts nu på Råå Kattegattsgatan.