Skip to main content

Kollektivtrafiken ska utvecklas- nytt centrum bildas

Nyhet   •   Okt 30, 2012 10:45 CET

Om vi ska få fler hållbara resor i framtiden krävs att kollektivtrafiken utvecklas med fler innovativa lösningar – där resenären står i centrum. K2, Kunskap och kompetens för attraktiv kollektivtrafik, är ett nytt nationellt centrum som bildats av ett antal parter för att bidra till att utveckla svensk kollektivtrafik med nya trafikkoncept, tjänster och produkter. Satsningen görs i samverkan mellan bransch, samhälle och akademi.

För att kollektivtrafiken ska utveckla nya lösningar för framtidens resor bygger K2-konceptet på att branschen involveras så att forskningen ska få praktiskt genomslag. Det gäller såväl i utvecklingen av forskningsfrågorna, som i genomförande av forskningen samt spridande av resultaten. Attraktiva storstadsområden utgör hörnstenar i den ekonomiska utvecklingen och är nödvändiga för samhällelig välfärd. Städer och tätorter måste organiseras så att trafik och transporter fungerar. Samtidigt genomgår kollektivtrafikområdet stora förändringar där forskning och innovation är viktiga drivkrafter i detta förändringsarbete.

- Ett hållbart transportsystem med nöjda resenärer är avgörande för framtiden. Att K2 nu bildats är ett stort och viktigt steg framåt. Det nya centrumet kommer att bygga broar mellan akademi och praktik och är en viktig kraftsamling för att hitta fler innovativa lösningar för kollektivtrafiken, säger Charlotte Brogren, generaldirektör på VINNOVA.

- Detta initiativ är ett bra svar på utmaningen om ett hållbart transportsystem i våra storstadsområden. Med forskning i samverkan kan utveckling och förvaltning av kollektivtrafiken stimuleras. Effektiviteten och kundnyttan behöver öka, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

Verksamheten i centrumet kommer till en tredjedel att finansieras av statliga myndigheter bland annat av VINNOVA, Formas och Trafikverket, till en tredjedel av Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landstig och Region Skåne och till en tredjedel av Lunds Universitet, Malmö Högskola och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Centrumet som beräknas omsätta omkring 300 miljoner kronor över en tolvårsperiod får sin hemvist på Medicon Village i Lund.

För mer information, kontakta:
Ulrika Frick (mp), ordförande i Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd, tel 0702-70 40 93
Jesper Pettersson, presskontakt SL, tel 08-6861580
Mats Persson, regionråd Region Skåne, tel 044-309 33 77
Per Norman, VINNOVA, tel 08-473 31 73
Einar Tufvesson - Trafikverket, tel 0101-236550
Bengt H Ohlsson, Formas, tel 0707-63 09 14
Ulrika Mebius, presschef Skånetrafiken, tel 0451-28 85 01
Lena Hiselius, K2, Tel 046-2229748
Tom Rye, K2, 046-2229194