Skip to main content

Tuff budget tvingar Skånetrafiken att spara

Nyhet   •   Aug 16, 2012 13:04 CEST

Sedan 1999 har Skånetrafiken kontinuerligt byggt ut kollektivtrafiken. De senaste åren i en allt snabbare takt.
– Trots allt nöjdare kunder ökar inte våra intäkter i den takt vi räknat med och vi har inte heller nått den resandeökning som vi planerat, säger Henrik Dagnäs, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Under 2010 – 2011 drogs kollektivtrafiken med stora kvalitetsproblem som till stor del berodde på inkörningsproblem med Citytunneln i Malmö.
– Sedan dess har punktligheten i våra tågsystem stigit med närmare 20 procent och våra kunder är mer nöjda. Men vi är inte nöjda med det, vi vill bli ännu bättre, säger Henrik Dagnäs, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Både gasa och bromsa
Men Skånetrafiken brottas med en tuff budget i år. Tidigare har man räknat med att kollektivtrafiken skulle öka med 9 procent 2011 och 7 procent 2012. Tillväxten stannade på 5 procent båda åren och enligt den senaste budgetprognosen ligger Skånetrafiken minus 115 miljoner kronor. Totalt omsätter Skånetrafiken ungefär 4,5 miljarder kronor. 55 procent är resenärsintäkter och 45 procent skattesubventioner. 
     – Det innebär att vi måste införa åtgärder redan i år, för att få full effekt under 2013, säger Henrik Dagnäs. 
Samtidigt betonar han att det inte finns någon minskad ambition bakom effektiviseringarna. Skånetrafiken kommer fortsätta att bygga ut kollektivtrafiken för att få ännu fler att välja kollektivtrafik före bilen.
     – Vi växer för trettonde året i rad och tror fortfarande på dubbelt antal resenärer till år 2020. Men under resans gång måste vi utvärdera de satsningar vi gör och ompröva vissa beslut. För att nå målet måste vi både gasa och bromsa.

Vilken typ av åtgärder pratar vi om?
– Vi måste effektivisera vår verksamhet. Idag har vi en lite för stor kostym i förhållande till antalet resenärer. Det är den vi nu måste anpassa genom att se över vår verksamhet på tre områden – tåg, buss och personal, säger Henrik Dagnäs och fortsätter:
     – Med all respekt för att förändringen berör enskilda medborgare och påverkar deras liv, så är den här förändringen ett måste för att vi ska kunna erbjuda alla skåningar en så bra kollektivtrafik som möjligt.

Vilka drabbas av tidtabellsförändringarna den 19 augusti?
– Framför allt drar vi in avgångar på sena kvällar och helger, när få personer reser. Samtidigt undersöker vi nya sätt att bemanna Öresundstågen och Pågatågen tillsammans med trafikföretagen. Vår absoluta prioritering är att behålla så många resmöjligheter som möjligt och att det här ska drabba så få personer som möjligt, säger Henrik Dagnäs och fortsätter:
     – Tyvärr köper inte våra kunder alla våra varor, så precis som i en matvaruaffär måste vi plocka bort vissa saker. Vi har inte möjlighet att köra trafik på platser och tider där folk inte reser i någon större omfattning.

För att kunna öka marknadsandelarna på sikt krävs ännu bättre kvalitet och nya kunder.
– Dels måste vi behålla de vi har genom hög kvalitet, dels måste vi hitta nya kunder och då tänker jag främst på bilpendlarna, då är det viktigt att vi har attraktiva erbjudanden, ett bra utbud och en trafik som man kan lita på, säger Henrik Dagnäs.

Vilka förändringar görs från 19 augusti?
22 busslinjer och ett antal tågsträckor berörs av effektiviseringen som träder i kraft den 19 augusti.
     – Vi har gått igenom samtliga linjer i regionen och tittat på hur resandet ser ut under dygnet och hur många som berörs, och vi har jobbat hårt för att förändringarna ska kännas så lite som möjligt för våra kunder, säger Pia Eriksdotter, trafikutvecklare.
     Förändringarna för tågtrafiken handlar främst om att vissa avgångar på kvällar och nätter tagits bort på grund av att så få reser då.
     – När det gäller busstrafiken är det få linjer som kommer att försvinna helt och hållet – när vi till exempel nu tar bort linje 578 i Ystad hänvisar vi till SkåneExpressen 5 istället. Det finns alltså alternativ, säger Pia Eriksdotter. Samma gäller för linje 576, linje 94 och linje 304 som också upphör – det finns alternativa sätt att resa. Vissa busslinjer kortas, som linje 241, och för vissa turer, exempelvis linje 130, går det en buss mindre per timme under lågtrafik, det vill säga klockan 9–14.
     – För att göra våra resenärer uppmärksamma på förändringarna har vi anslag längs alla de linjer som kommer att påverkas av de nya tidtabellerna, säger Pia Eriksdotter.

En annan förändring är att Skånetrafiken ser över bussförstärkningen, vilket innebär att extrabussar bara sätts in när de behövs.
     – Det kan innebära att extrabussar till ordinarie trafik inte kommer som de gjort tidigare. Istället kan förarna på ordinarie bussar kontakta trafikledningen och kalla in en förstärkningsbuss som står i närheten, och snabbt kan vara på plats om behov finns.

Hur påverkas mitt resande? 
Det enklaste sättet att ta reda på hur dina resvanor berörs av tidtabellsförändringarna är att gå in på skanetrafiken.se och söka fram din resväg med reseplaneraren. Glöm inte att fylla i den 19 augusti eller senare datum. Där kan du även ladda ner och skriva ut din nya tidtabell.

– Men givetvis kan man alltid ringa vår trafikupplysning för att få hjälp med att sätta ihop sin nya resväg. De har hela bilden och kan se om det finns en alternativ väg för att knyta ihop din nya resa, säger trafikutvecklare Pia Eriksdotter.

Mer informationFoto: Christian Dirksen