Skip to main content

Värmande nyheter på Hyllie station

Nyhet   •   Nov 02, 2011 15:06 CET

De nya väderskydden med helt slutna väggar är en efterlängtad lösning för många som reser med tåget från Hyllie station. Sedan Citytunneln öppnade har stationen blivit en knutpunkt för tågtrafiken i Skåne. Varje dag passerar tusentals resenärer stationen på vägen till och från sina arbetsplatser och skolor.

Byte för ökad komfort

Men de befintliga väderskydden har inte hållit måttet.

– Vi fick in klagomål från resenärerna och valde att byta ut väderskydden, säger Wolfgang Liepack, projektledare på trafikavdelningen på Malmö stads gatukontor.

Det är kommunen som äger stationen. Och därför är komforten på stationen också deras ansvar.

– Det är viktigt att resenärerna trivs och känner sig trygga när de väntar på tåget, säger Wolfgang Liepack.

Varmare väntan

De nya väderskydden är dubbelt så stora i sin markyta och har väggar av glas som ger bra sikt åt alla håll. De är också utrustade med värmepaneler i taket, belysning, automatiska skjutdörrar och högtalare som ger väntande resenärer möjligheten att snabbt ta del av aktuell trafikinformation – allt för att ge tågresenärer en trivsam väntan.

Hög säkerhet

För att hålla en hög säkerhet patrullerar vakter på plattformarna. Stationen bevakas också dygnet runt av kameraövervakning.

Wolfgang Liepack hoppas att även väderskyddens utformning ökar upplevelsen av trygghet.

– Hyllie station har hittills varit förskonad från tråkigheter. Och vi kommer att göra allt för att det ska fortsätta att vara så, säger han.

Invigs inom kort

Vanligtvis går det tät trafik från Hyllie station vilket gör att det sällan blir några längre väntetider för resenärerna. Men de som får vänta en stund kan nu snart göra det i skydd från väder och vind, vilket blir extra välkommet när vinterns kyla och mörker sätter in.

Besiktningen av de nya väderskydden inleddes i slutet av oktober. De invigs den 8 november och är därefter öppna för allmänheten.


Text/foto: Skånetrafiken i Metro/ GivAkt