Skip to main content

62 % av de skånska kollektivtrafikresenärerna nöjda med sin trafik

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 10:05 CET

Idag presenteras resultatet av den årliga och återkommande kvalitets- och attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Barometern görs på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. Totalt har 9 000 skåningar intervjuats, både resenärer och allmänhet, och resultatet pekar på att 62 % av de som reser kollektivt är nöjda eller mycket nöjda med sin trafik. Riksgenomsnittet ligger på 61%

Undersökningen görs i form av telefonintervjuer varje månad och de tillfrågade som är mellan 15-75 år får då svara på frågor på en femgradig skala kring en rad olika områden som rör kollektivtrafiken, där nöjd ger betyget 4 och mycket nöjd ger betyget 5.

Undersökningen mäter både de som faktiskt reser kollektivt och hur allmänheten ser på kollektivtrafiken och för de som reser landar alltså Skånes resultat i år på 62%, att jämföra 2011 då resultatet var 59%. Tittar man på resultatet av vad allmänheten tycker så blir resultatet i Skåne 53% jämfört med riksgenomsnittet på 51%, även här höjer sig Skånes resultat jämfört med 2011 då siffran blev 49%.

I undersökningen mäter man också hur resenären upplevde sin senaste resa. Här är 81% av de skånska resenärerna nöjda eller mycket nöjda, Riksgenomsnittet ligger på 80% och även här har skånsk kollektivtrafik klättrar upp  4% från 2011 (77%).

-  2012 års siffror känns som ett trendbrott, säger Henrik Dagnäs trafikdirektör på Skånetrafiken. Från 2005 till 2011 har vi tyvärr haft en negativ trend i Skåne, men nu är vi på väg uppåt igen. Det känns bra då vi har lagt ner mycket arbete tillsammans med våra trafikföretag att just höja kvalitet och punktlighet i vår trafik.

I en jämförelse med andra stora län som Stockholm och Västra Götaland står sig Skåne väl. I rakningen av alla län intar Skåne en 12e plats (av 19). Stockholm landar på en 16e plats och Västra Götaland på 19e plats. Bäst i landet är Norrbottens län.

För ytterligare information, kontakta;
Ulrika Mebius, press- och informationschef Skånetrafiken
Tfn 0451-28 85 03


Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Varje år görs fler än 140 miljoner resor med Skånetrafikens 103 tåg, 540 regionbussar, 360 stadsbussar och 300 serviceresefordon. All trafik utförs på entreprenad. Omsättningen är cirka 3,2 miljarder. www.skanetrafiken.se