Skip to main content

64 % av skåningarna nöjda med sin kollektivtrafik

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2011 15:33 CET

Idag presenteras resultatet av den årliga och återkommande kvalitets- och attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Barometern görs på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. Totalt har 9 000  skåningar intervjuats, både resenärer och allmänhet, och resultatet pekar på att 64 % är nöjda eller mycket nöjda med sin kollektivtrafik.

Undersökningen görs i form av telefonintervjuer varje månad och de tillfrågade som är mellan 15-75 år får då svara på frågor på en femgradig skala kring en rad olika områden som rör kollektivtrafiken, där nöjd ger betyget 4 och mycket nöjd ger betyget 5.

Förra året landade siffran i Skåne på 69 % vilket innebär en minskning. Riksgenomsnittet för 2010 ligger på 63 % och har också minskat från 68 %. 2010 års resultat på 64 % pekar på att skåningarna överlag är nöjda med sin kollektivtrafik men att trenden är vikande.

En jämförelse mellan 2010 och 2009 års resultat visar att andelen resenärer som är nöjda med sin senaste resa har sjunkit med 4 procentenheter från 80 till 76 %.


- 2010 har varit ett tufft trafikår för kollektivtrafiken i Skåne. Vinterproblem i början av året och en rad planerade banarbeten, med bl. a ombyggnaden av Malmö C inför starten av Citytunneln, har så klart påverkat våra resenärer, säger Göran Lundblad, trafikchef på Skånetrafiken. Vi är inte nöjda med den här vikande trenden och kommer under 2011 jobba hårt för att få vara resenärer mer nöjda. Punktligare trafik står högt upp på listan och bättre trafikinformation vid störningar i trafiken. Trots kvalitetsbrister i främst tågtrafiken så ökar resandet med 6 %. Det är mycket glädjande och visar att kollektivtrafiken i Skåne är attraktiv, avslutar Göran Lundblad.


Kollektivtrafikens marknadsandelar
Ser man till kollektivtrafikens marknadsandelar (exkl. gång och cykel) ligger riksnivån på 24 % där Stockholm toppar med 47 % följt av de andra storstadsregionerna. För Skånes del landar siffran på 21, 5 %.

- Under de 10 år som Skånetrafiken har funnits har vi mer än väl fördubblat resandet i Skåne, förklarar Göran Lundblad. Och inför nästa 10 års period planerar vi att göra ytterligare en fördubbling, ett mål som hela branschen enats om.