Skip to main content

Beredskapsövning stänger Øresundsbron

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 10:00 CEST

Natten den 12/9-13/9 håller Øresundsbron stängt för både väg- och tågtrafik kl. 0.00-03.00. Anledningen är en beredskapsövning i tunneln på Lernacken.

Varje dag passerar närmare 70.000 personer Øresundsbron i motorfordon och tåg. Antalet tåg är nästan 200 på ett dygn. Kraven på säkerheten är hög, och Øresundsbron, myndigheter  och tågoperatörer arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla sitt beredskaps- och krisarbete.

Som ett led i det arbetet genomförs natten 12/9-13/9 en beredskapsövning på järnvägen på den svenska sidan av bron. Scenariot är en tågolycka. Övningen kommer, förutom personal från räddningstjänster, myndigheter, tågoperatörer samt Øresundsbro Konsortiet, omfatta cirka 100 statister. Syftet med övningen är att testa koordinering mellan de olika samarbetspartnerna, alarmeringsrutiner samt kommunikationen via danska och svenska radiosystemen SINE och RAKEL.

 
Tågtrafiken

Reseplaneraren på skanetrafiken.se är uppdaterad med aktuella avgångar, så resenärer uppmanas se där vilka tåg som går.

 
Media

Ett begränsat antal journalister och fotografer kommer ges möjlighet att följa övningen. Vänligen anmäl önskan att delta på mailadress press@oresundsbron.com senast den 10 september.

Pressbilder från övningen kommer finnas tillgängliga för nedladdning kort efter övningens avslutande:
www.peterbrinch.com/co/oresundsbron/koriander


Mer information
Vänligen kontakta någon av nedanstående operatör eller myndighet, eller besök respektive hemsidor:

Ulrika Mebius, Skånetrafiken, +46 451-28 85 03, www.skanetrafiken.se

Banedanmarks pressevagt, Banedanmark, +45 82 34 13 13, www.banedanmark.dk

Lars-Christian Borg, Københavns Politi, +45 3314 1448, www.politi.dk/koebenhavn

Jonas Bengtsson, Trafikverket, +46705170092, www.trafikverket.se

Henrik Effersøe, DSB Øresund, +45 24 68 10 72, www.dsboresund.dk               

Hans Höwitz, Veolia, +46 770 33 11 33, www.veolia-transport.se

Anette Tryding, Veolia, +46 770 33 11 33, www.veolia-transport.se

Anna-Maria Havskogen, Räddningstjänsten Syd, +46 46 540 46 40, www.rsyd.se

Anders Lindell, Polisen Malmö, +46 10-561 51 64, www.polisen.se/Skane

Linda Bang Jessen, Region Hovedstaden, +45 70 20 95 88, www.regionh.dk

Lina Miller, Region Skåne, +46 44 309 39 77, www.skane.se

Sanna Holmqvist, Øresundsbro Konsortiet, +46706760976, www.oresundsbron.com

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Varje år görs fler än 140 miljoner resor med Skånetrafikens 103 tåg, 540 regionbussar, 360 stadsbussar och 300 serviceresefordon. All trafik utförs på entreprenad. Omsättningen är cirka 3,2 miljarder. www.skanetrafiken.se